AI-uForm

12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting


สร้างแบบฟอร์ม (AI-uForm)

สร้างแบบฟอร์ม (AI-uForm) เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงและมีเครื่องมือพร้อมใช้งานนี่คือโซลูชันการจัดการแบบฟอร์มที่สมบูรณ์สําหรับแบบทดสอบแบบสํารวจ การรวบรวมข้อมูล โดยได้รับการรับรองจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)

 

 ประโยชน์

 • การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน: แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายละเอียดและข้อมูลที่ต้องการจากผู้กรอกแบบฟอร์มได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและการกรอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในระบบของคุณ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การใช้แบบฟอร์มที่มีความประสิทธิภาพช่วยลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ เนื่องจากมีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตลอดเวลา
 • การบริหารจัดการข้อมูล: แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยในการจัดการข้อมูลที่เข้ามาในระบบของคุณได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้: การสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้สะดวก ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ควรใช้ช่องว่าง ปุ่ม และส่วนเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรและทำอย่างไร
 • ปรับปรุงการสื่อสาร: การใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ หรือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การรับคำสั่งซื้อ การสมัครสมาชิก หรือการติดต่อกับลูกค้า
 • การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล: การสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การปรับปรุงกระบวนการ: การใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจของคุณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ​การออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้กรอกข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเติมข้อมูลและลดความยุ่งยากในกระบวนการ
 • ความถูกต้องและประหยัด: การใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณลดความผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้คุณประหยัดเงินและเวลาในการแก้ไขปัญหา
 • ความสำเร็จของการสร้างแบบฟอร์ม การรีวิวความสำเร็จและการแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ

สร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ และช่วยให้คุณมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจและวางแผนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Features ที่น่าสนใจ

 • สามารถลากและวาง Docs และ Object ที่ต้องการสร้างได้ตามความต้องการ
 • มีเทมเพลตแบบฟอร์มให้เลือกสร้างได้ตามการใช้งานที่ต้องการ
 • MULTI COLUMN มีเทมเพลตแบบฟอร์มให้เลือกสร้างได้ตามการใช้งานที่ต้องการ
 • FORM DESIGNER สามารถจัดวาง Layout การแสดงผล ธีม และเค้าโครงของแบบฟอร์มได้
 • PROPERTIES มีความสามารถในการจัดการปรับแต่ง กําหนดค่าใน Field Property ต่างๆ ได้
 • มีความสามารถในการจัดการปรับแต่ง กําหนดค่าใน Field Property ต่างๆ ได้
 • PREVIEW FORM สามารถดูตัวอย่างการแสดงผลแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นมาได้


ผลตอบแทนที่ได้

 • การใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความมั่นใจในข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น การลดข้อผิดพลาดในการสั่งสินค้าหรือการจัดส่งสินค้าที่ผิดพลาด
 •  แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาในกระบวนการการทำงาน เช่น การกรอกข้อมูลลูกค้าที่รวดเร็วและง่ายขึ้น นอกจากนี้ มันยังช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรในการพิมพ์แบบฟอร์มทางกาย ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ได้ด้วย
 •  การใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าทำให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ เช่น การตอบกลับถามตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อลูกค้ารู้สึกถูกดูแลและมีความพึงพอใจ พวกเขามักจะเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนและสนับสนุนธุรกิจในระยะยาว
 •  แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยในการเก็บข้อมูลที่มีค่าสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจธุรกิจ เมื่อมีข้อมูลที่มีคุณค่า เธอสามารถใช้มันในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด การปรับแผนธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รวมถึงการสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพยังส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลและกระบวนการธุรกิจอื่น ๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งหมดขององค์กร เช่น การจัดเก็บข้อมูลการติดต่อลูกค้า การสั่งสินค้า และการบริหารสถานะการทำงานในระบบธุรกิจ ดังนั้น การลงทุนในการสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสามารถมีผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวสำหรับธุรกิจในหลายด้านและช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดในยุคที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


เหมาะกับธุรกิจด้านใด

 •  บริษัทและองค์กรต่างๆ ต้องใช้แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดการ และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ เช่น แบบฟอร์มสมัครงาน แบบฟอร์มสัญญา และแบบฟอร์มสำหรับบันทึกการประชุม
 •  สำหรับธุรกิจออนไลน์ เช่น ร้านค้าออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการจองต่าง ๆ แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการรับข้อมูลลูกค้า เช่น การสั่งซื้อสินค้า การจองบริการ และการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเก็บข้อมูลลูกค้าและใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงการบริการและยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจได้
 • ธุรกิจบริการ สำหรับธุรกิจบริการ เช่น บริการลูกค้า บริการเวชกรรม หรือบริการที่เกี่ยวกับการเช่า เป็นต้น แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจสามารถรับข้อมูลการจอง การนัดหมาย หรือข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง ทำให้สามารถจัดการและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 •  ในธุรกิจการค้าและการผลิต แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการจัดส่งสินค้า โดยที่สามารถติดตามและควบคุมกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจัดส่งสินค้า
 •  โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ จะใช้แบบฟอร์มสำหรับประวัติการรักษา การนัดหมาย และบันทึกผลการตรวจรักษา
 •  ในธุรกิจทางการเงิน แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลการเงิน การสมัครบริการ และการติดต่อกับลูกค้า เช่น แบบฟอร์มการสมัครบัญชีธนาคาร แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ หรือแบบฟอร์มการขอบริการทางการเงิน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจการเงินสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ
 •  สถาบันการศึกษาสามารถใช้แบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลการสมัครนักเรียนหรือนักศึกษา แบบฟอร์มการลงทะเบียนรายวิชา หรือแบบฟอร์มของสิทธิการเรียน เพื่อจัดการข้อมูลนักเรียนหรือนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


รวมทั้งนี้ การสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า โดยทั่วไป ธุรกิจใดๆ ที่ต้องการรับข้อมูลหรือการติดต่อกับลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะพบประโยชน์จากการใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของพวกเขา


ความท้าทาย 

 • การออกแบบแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ เช่น การจัดวางฟิลด์และปุ่มคำสั่งให้มีความเหมาะสมและชัดเจน การใช้สีและรูปแบบที่มองเห็นง่าย การจัดกลุ่มข้อมูลและฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 •  การเลือกชนิดของฟิลด์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ต้องการรับข้อมูลเข้ามา เช่น ใช้ช่องข้อความสำหรับข้อมูลข้อความ ใช้กล่องเลือกสำหรับข้อมูลแบบเลือกตัวเลือก เป็นต้น
 • การกำหนดข้อกำหนดและข้อกำหนดการกรอกข้อมูล การระบุข้อกำหนดและข้อกำหนดการกรอกข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้ทราบวิธีในการกรอกข้อมูลและป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา เพื่อป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จากการเข้าระบบ
 • การสร้างระบบการเข้าถึงและความปลอดภัย แบบฟอร์มควรมีระบบการเข้าถึงที่เหมาะสมและมีการความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล ที่มิให้ข้อมูลสำคัญถูกเข้าถึงหรือถูกหลักฐานอื่น ๆ
 •  การทดสอบแบบฟอร์มกับกลุ่มผู้ใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของแบบฟอร์ม และทำการปรับปรุงตามความคิดเห็นและข้อผิดพลาดที่พบเจอ
 • การรองรับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ ​แบบฟอร์มควรถูกออกแบบให้เข้ากับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นทุกแพลตฟอร์ม      
 • การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ ​การเพิ่มคำแนะนำและความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม เช่น การแสดงข้อความแนะนำเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง


สร้างแบบฟอร์ม ที่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์มากในการเก็บข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางธุรกิจหรือองค์กร การคำนึงถึงความต้องการและประสิทธิภาพของแบบฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญในการเข้ามากับความท้าทายในการสร้างแบบฟอร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง


ทำไมถึงต้องเลือกใช้

 1. ตัวสร้างแบบฟอร์มที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพียงทําการลากและวาง
 2. มีแบบฟอร์มให้เลือกสร้างได้ตามความต้องการ
 3. ข้อมูลที่ส่งจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
 4. สามารถตรวจสอบและติดตามการส่งแบบฟอร์มไปได้

หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์

ติดต่อเรา 095-9196699, 02 860 6659 ต่อ 206

นิ้ว Product and Service

อ่านต่อไป
e-Learning Platform