บริการที่ปรึกษา

Omni Channels implementatio

บริการที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถ

ใช้งานกลยุทธ์ Omni Channels ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยที่ทีมผู้เชี่ยวชาญ

จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออก

แบบกลยุทธ์ ไปจนถึงการใช้งานแลติดตามผลContact now 

บริการที่ปรึกษา

Omni Channels implementationบริการที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้งานกลยุทธ์ Omni Channels

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณในทุกขั้นตอน

ตั้งแต่การออกแบบกลยุทธ์ ไปจนถึงการใช้งานและติดตามผล

 


Contact now 

บริการที่ปรึกษา Omni Channels implementation

คือ บริการที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้งานกลยุทธ์ Omni Channels ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบกลยุทธ์ ไปจนถึงการใช้งานและติดตามผล
บริการที่ปรึกษา Omni Channels implementation ครอบคลุมถึง

 • การวิเคราะห์ ทีมผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ ประเมินความต้องการ และกำหนดกลยุทธ์ Omni Channels ที่เหมาะสม
 • การออกแบบ ทีมผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบระบบ Omni Channels ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึงเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 • การใช้งาน ทีมผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณใช้งานระบบ Omni Channels และฝึกอบรมพนักงานของคุณ
 • การติดตามผล ทีมผู้เชี่ยวชาญจะติดตามผลการใช้งานระบบ Omni Channels และวิเคราะห์ผลลัพธ์


ประโยชน์ของการใช้บริการที่ปรึกษา Omni Channels implementation

 • เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า ลูกค้าสามารถสื่อสารกับธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ
 • เพิ่มยอดขาย ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ
 • ลดต้นทุน ธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนการบริการลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ธุรกิจของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างของ Omni-channel implementation

 • ลูกค้าสามารถเริ่มต้นการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของธุรกิจของคุณ และสามารถชำระเงินที่หน้าร้านได้
 • ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล แชท ไลน์ ฯลฯ
 • ลูกค้าสามารถเข้าชมร้านค้าปลีกของคุณเพื่อดูสินค้า และซื้อสินค้าออนไลน์
 • ลูกค้าสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณผ่านโซเชียลมีเดีย

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา ?

ความเชี่ยวชาญ ทีมงานมีความรู้และประสบการณ์สูงในการวางแผนและการบูรณาการระบบ Omni Channel

การปรับแต่ง บริการที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

การสนับสนุน การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงหลังการขาย

เทคโนโลยีทันสมัย การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้บริการที่ดีที่สุด


Omni Channels implementation

คือ บริการที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้งานกลยุทธ์ Omni Channels ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบกลยุทธ์

ไปจนถึงการใช้งานและติดตามผล


บริการที่ปรึกษา Omni Channels implementation ครอบคลุมถึง

 • การวิเคราะห์ ทีมผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ ประเมินความต้องการ และกำหนดกลยุทธ์ Omni Channels ที่เหมาะสม
 • การออกแบบ ทีมผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบระบบ Omni Channels ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึงเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 • การใช้งาน ทีมผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณใช้งานระบบ Omni Channels และฝึกอบรมพนักงานของคุณ
 • การติดตามผล ทีมผู้เชี่ยวชาญจะติดตามผลการใช้งานระบบ Omni Channels และวิเคราะห์ผลลัพธ์

ประโยชน์ของการใช้บริการที่ปรึกษา Omni Channels implementation

 • เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า ลูกค้าสามารถสื่อสารกับธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ
 • เพิ่มยอดขาย ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ
 • ลดต้นทุน ธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนการบริการลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ธุรกิจของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างของ Omni-channel implementation

 • ลูกค้าสามารถเริ่มต้นการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของธุรกิจของคุณ และสามารถชำระเงินที่หน้าร้านได้
 • ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล แชท ไลน์ ฯลฯ
 • ลูกค้าสามารถเข้าชมร้านค้าปลีกของคุณเพื่อดูสินค้า และซื้อสินค้าออนไลน์
 • ลูกค้าสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณผ่านโซเชียลมีเดีย

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

ความเชี่ยวชาญ ทีมงานมีความรู้และประสบการณ์สูงในการวางแผนและการบูรณาการระบบ Omni Channel

การปรับแต่ง บริการที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

การสนับสนุน การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงหลังการขาย

เทคโนโลยีทันสมัย การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้บริการที่ดีที่สุด