e-Learning Platform

12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

​​

e-Learning

การเรียนการสอนแบบ e-Learning เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงานองค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเรียน การสอนผ่านระบบ cloud และอินเทอร์เน็ต ทําให้ระบบศึกษาเปลี่ยนจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ หรือบนโทรศัพท์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งที่บ้าน ที่ทํางานผู้เรียนมีอิสระในการเรียน สามารถเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเอง ช่วยส่งเสริมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)

โดยได้รับการรับรองจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)


 จุดเด่นของ e-Learning  มีอะไรบ้าง 

 • DISCUSSION BOARD ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถตั้งประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้
 • แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบวัดความรู้จับเวลาการทำแบบทดสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
 • ออกใบประกาศนียบัตรอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเรียนและออกแบบใบประกาศได้ตามหลักสูตร
 • การมอบหมายหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล (ASSIGNMENT)
 • ระบบเปิด-ปิดห้องเรียนสามารถตั้งระยะเวลาได้จบในคลิกเดียว
 • ระบบหลังบ้าน (BACKEND) เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการระบบด้วยตนเอง
 • ระบบ SERVER ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้มากกว่า100คน
 • รองรับระบบ LIVE STREAMING รับชมถ่ายทอดสดอีกทั้งสามารถดูวิดีโอย้อนหลัง หรือดูวิดีโอเพิ่มเติมที่มีได้
 • ระบบป้องกันการ COPY VIDEO พร้อมการจัดเก็บวิดีโอที่ปลอดภัยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


ทำไมถึงมีประโยชน์? 

 • เข้าถึงได้ง่าย : ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้จากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และเวลาในการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลและหลักสูตรเรียนมากมายทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการเรียนรู้
 • ประหยัดต้นทุน : ไม่ต้องใช้ห้องเรียนหรืออาคารเพื่อการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่บ้านหรือที่ทำงานได้ช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคาร ค่าเช่าสถานที่ และเวลาในการเดินทาง
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต : ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะและความรู้ได้ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับตัวและทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้
 • การวิเคราะห์ผู้เรียนและความต้องการ : ทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายและความต้องการเฉพาะของพวกเขา เช่น ระดับความรู้เบื้องต้น ความสนใจ และวิธีการเรียนที่พวกเขาตอบสนองได้ดีที่สุด
 • การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ : กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับหลักสูตร เช่น ทักษะหรือความรู้ที่ผู้เรียนควรมีหลังจากเรียนจบ
 • การออกแบบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตร : สร้างโครงสร้างของหลักสูตรที่เป็นระเบียบ แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยเรียนที่เข้าใจง่าย และเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย
 • การเลือกและการผลิตสื่อการเรียนรู้ : เลือกสื่อที่เหมาะสม เช่น วิดีโอ ภาพประกอบ เสียง และแบบทดสอบ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 • การประเมิน : ให้การประเมินที่มีประสิทธิภาพเพื่อวัดความคืบหน้าของผู้เรียน และให้คำติชมเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของพวกเขา
 • ความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนหรือสถานที่เฉพาะเพื่อเรียนรู้
 • เทคโนโลยีทันสมัย การใช้ AI และเทคโนโลยีเช่น VR และ AR เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถทำการอัพเดทเนื้อหาโดยอัตโนมัติตามข้อมูลและการใช้งานของผู้เรียน


การนำมาประยุกต์ใช้ 

สถานศึกษา 

นำมาใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบอิสระและยืดหยุ่นให้กับนักเรียนและนักศึกษา โดยให้พวกเขาเข้าถึงหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และยังช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้

 • การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ : มีแพลตฟอร์มหลายแบบที่นำเสนอหลักสูตรออนไลน์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและยาว ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • วิดีโอการเรียนการสอน : การใช้วิดีโอสำหรับการสอนช่วยให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนและสามารถทบทวนเนื้อหาได้ซ้ำ ๆ
 • เกมและการจำลองสถานการณ์ : การใช้เกมและการจำลองสถานการณ์ในการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • เครื่องมือการประเมินและติดตามผล : เครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
 • การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) : การผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและครอบคลุม
 • การเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย : นักเรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตร บทเรียน และทรัพยากรต่าง ๆ จากทั่วโลกได้ง่ายดาย

การนำมาใช้ในการศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงการศึกษาได้แก่ผู้เรียนจากทุกส่วนของโลกด้วย


ธุรกิจ 

ในภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะของพวกเขา ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์ บริษัทสามารถจัดให้มีการฝึกอบรมที่ตอบโจทย์และเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของแต่ละบุคคลหรือทีมงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม

 • การฝึกอบรมพนักงาน : E-Learning สามารถใช้สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานในหลากหลายหัวข้อ เช่น ทักษะการจัดการ ความรู้ทางเทคนิค และการพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • การพัฒนาความสามารถทางธุรกิจ : มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดดิจิทัล และการจัดการโครงการ
 • การสนับสนุนการเรียนรู้ : ในธุรกิจที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • การปรับปรุงการทำงาน : ใช้ในการฝึกซ้อมทักษะเฉพาะทางสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในธุรกิจได้
 • การบริหารจัดการความรู้ : ใช้เพื่อจัดเก็บและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรช่วยให้ความรู้นั้นสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและช่วยให้มีการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร
 • การตลาดและการขาย : สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตลาดและการขาย เช่น การสอนลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์


การนำมาใช้ในด้านธุรกิจจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะ กระจายความรู้ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร


สำหรับการพัฒนาการพัฒนาส่วนบุคคล 

เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเอง ผู้คนสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือขยายความรู้ในสาขาที่สนใจผ่านหลักสูตรออนไลน์ ทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา และทำให้มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทางอาชีพหรือเพื่อความสนใจส่วนบุคคล


ในแต่ละด้านนี้มีประโยชน์มากมาย ทั้งในแง่ของความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือสถานที่เฉพาะเท่านั้น แต่สามารถเข้าถึงได้จากที่ใดก็ได้และเวลาใดก็ได้ ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมากขึ้นและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน

 

ความท้าทาย 
 • การจัดการเวลา : การเรียนออนไลน์ต้องการความระมัดระวังในการจัดการเวลาเอง เนื่องจากไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนเหมือนในการเรียนที่มีห้องเรียนแบบดั้งเดิม ผู้เรียนต้องมีความรอบรู้ในการจัดเวลาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันของพวกเขา
 • การรักษาความสนใจและแรงจูงใจ : การเรียนออนไลน์อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนกับการเรียนเป็นคนเดียวและขาดการติดต่อกับอาจารย์และเพื่อนร่วมเรียน เพราะฉะนั้น การรักษาความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนมีความสำคัญ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจสามารถช่วยเพิ่มความหวังในการเรียนรู้
 • การเชื่อมต่อและการสื่อสาร : การเรียนออนไลน์อาจทำให้ขาดการสื่อสารและการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมเรียนและอาจารย์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์เช่นการสนทนาทางออนไลน์หรือวิดีโอคอลเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาการสื่อสารที่ดีในระหว่างการเรียน
 • การจัดการเทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อาจมีความซับซ้อน ผู้เรียนต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และการปรับตัวเมื่อเทคโนโลยีมีปัญหา
 • ความเข้าใจในเนื้อหา : การเรียนออนไลน์อาจทำให้ผู้เรียนต้องพึงพอใจกับความเข้าใจและการทราบเนื้อหาด้วยตนเอง นอกจากนี้ การให้คำแนะนำและการสนับสนุนจากอาจารย์อาจไม่เหมือนกับการเรียนแบบดั้งเดิม
 • การปรับตัวกับสภาวะแวดล้อม : การเรียนออนไลน์อาจต้องการการปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมือนในห้องเรียน การหาสถานที่ที่เงียบสงบและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ
 • ความเหนื่อยล้าและการละเลย : การเรียนออนไลน์อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหนื่อยล้าและมีความรู้สึกว่าสามารถละเลยการเรียนได้ง่าย เพราะฉะนั้น การรักษาความมุ่งมั่นและการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ
 • การสอบในรูปแบบออนไลน์ : การทำการสอบและการประเมินในรูปแบบออนไลน์ต้องมีระบบความปลอดภัยและการควบคุมเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฉ้อโกงและการทำงานร่วมกันในการสอบ

การท้าทายเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการรับรู้และการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และการรักษาความสนใจในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะ


ความท้าทายใน E-Learning และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มที่ในโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการเรียนรู้ออนไลน์ในปัจจุบัน


ผลตอบแทน 
 • การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ : สามารถช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มทักษะและความรู้ในหัวข้อหรือสาขาที่ต้องการเรียนรู้ ผลตอบแทนที่สำคัญคือความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะเหล่านั้นในสถานการณ์จริง เช่น การแก้ปัญหาในงานหรือการสื่อสารในงาน
 • การเพิ่มการทำงานและประสิทธิภาพ : สามารถช่วยให้บุคลากรหรือผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตอบแทนอาจเป็นการเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นหรือลดเวลาในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
 • ความพร้อมในการพัฒนาอาชีพ : ผู้เรียนอาจมีโอกาสเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนงานหรือขยายและพัฒนาอาชีพได้มากขึ้น เป็นผลตอบแทนในการพัฒนาอาชีพในอนาคต
 • การประเมินความคืบหน้า :  สามารถให้ระบบประเมินความคืบหน้าของผู้เรียนตลอดการเรียนรู้ ผลตอบแทนอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จในการเรียนรู้และการพัฒนาที่ถูกใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือการสนับสนุนผู้เรียนในเรื่องที่ต้องปรับปรุง
 • การลดค่าใช้จ่ายและเวลา : ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดินทาง ผลตอบแทนอาจเป็นการประหยัดเงินและเวลาในการฝึกอบรม
 • ความพึงพอใจของผู้เรียน : ความพึงพอใจของผู้เรียนในหลักสูตร E-Learning สามารถเป็นตัววัดผลตอบแทนอีกด้านหนึ่ง ผู้เรียนที่มีประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีและความพึงพอใจสูงส่วนใหญ่จะมีผลตอบแทนที่ดีในการใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้

หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์

กรุณาเยี่ยมชม –>ko.elms.app 

หรือติดต่อเรา  095-9196699, 02 860 6659 ต่อ 206

นิ้ว Product and Service

อ่านต่อไป
AI-Face Time Attendance