บริการที่ปรึกษา

ERP implementation


คือ บริการที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้งาน ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริการเหล่านี้จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนของการใช้งาน ERP ตั้งแต่

การวางแผน การติดตั้ง การใช้งาน ไปจนถึงการดูแลรักษา


Contact now 

บริการที่ปรึกษา

ERP implementation

 

คือ บริการที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้งาน ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริการเหล่านี้จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนของการใช้งาน ERP ตั้งแต่

การวางแผน การติดตั้ง การใช้งาน ไปจนถึงการดูแลรักษา
Contact now 

ERP (Enterprise Resource Planning)

คือ กระบวนการติดตั้งและใช้งานระบบ ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source)  สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ERP


ERP ประกอบไปด้วยโมดูลต่างๆ มากมาย เพื่อรองรับการทำงานในหลายแผนก เช่น

 • การขาย (Sales) จัดการใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ การติดตามลูกค้า
 • การผลิต (Manufacturing) จัดการการผลิต วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง
 • การเงิน (Accounting) จัดการบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี
 • การจัดซื้อ (Purchase) จัดการการสั่งซื้อสินค้า การจัดการซัพพลายเออร์
 • คลังสินค้า (Inventory) จัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า
 • เว็บไซต์ (Website) จัดการเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์
 • CRM จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • HRM จัดการทรัพยากรบุคคล

บริการที่ปรึกษา ERP implementation ครอบคลุมถึง

 • การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ: ที่ปรึกษาทําการประเมินกระบวนการทางธุรกิจปัจจุบันของคุณ และระบุความต้องการเฉพาะของคุณ
 • การออกแบบระบบ: ที่ปรึกษาทําการออกแบบระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
 • การฝึกอบรม: ที่ปรึกษาทําการฝึกอบรมผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
 • การสนับสนุน: ที่ปรึกษาทําการสนับสนุนคุณหลังจากการติดตั้ง
 • การติดตั้งและการตั้งค่า: ที่ปรึกษาดําเนินการติดตั้งและตั้งค่าระบบตามความต้องการของคุณ
การติดตั้ง ERP 

การติดตั้ง ERP สามารถทำได้สองวิธีหลักๆ:

1. การติดตั้งแบบ On-Premise : ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการเฉพาะ

2. การติดตั้งแบบ Cloud : ใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านระบบ Cloud เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนในเซิร์ฟเวอร์


ประโยชน์ของ ERP

ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด : ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของธุรกิจ

ประหยัดเวลาและทรัพยากร : ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณลดภาระงานในการติดตั้ง ตั้งค่า และฝึกอบรม

ลดความเสี่ยง : ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

มั่นใจได้ว่าระบบของคุณมีความปลอดภัย : ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณตั้งค่าระบบให้มีความปลอดภัย
ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการของเรา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ : เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP ที่มีประสบการณ์มากมาย

บริการครบวงจร : เรานำเสนอบริการครบวงจรตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการบำรุงรักษา

ราคาประหยัด : เรานำเสนอราคาที่ประหยัดและคุ้มค่า

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง : เรานำเสนอบริการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังการติดตั้ง
สรุป

ERP implementation เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล แต่ธุรกิจควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของ ERP implementation

ERP (EnterpriseResource Planning)

คือ กระบวนการติดตั้งและใช้งานระบบ ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source)  สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ERP


​ERP ประกอบไปด้วยโมดูลต่างๆ มากมาย เพื่อรองรับการทำงานในหลายแผนก เช่น

 • การขาย (Sales) จัดการใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ การติดตามลูกค้า
 • การผลิต (Manufacturing) จัดการการผลิต วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง
 • การเงิน (Accounting) จัดการบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี
 • การจัดซื้อ (Purchase) จัดการการสั่งซื้อสินค้า การจัดการซัพพลายเออร์
 • คลังสินค้า (Inventory) จัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า
 • เว็บไซต์ (Website) จัดการเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์
 • CRM จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • HRM จัดการทรัพยากรบุคคล

บริการที่ปรึกษา ERP implementation ครอบคลุมถึง:

 • การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ: ที่ปรึกษาทําการประเมินกระบวนการทางธุรกิจปัจจุบันของคุณ และระบุความต้องการเฉพาะของคุณ
 • การออกแบบระบบ: ที่ปรึกษาทําการออกแบบระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
 • การฝึกอบรม: ที่ปรึกษาทําการฝึกอบรมผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
 • การสนับสนุน: ที่ปรึกษาทําการสนับสนุนคุณหลังจากการติดตั้ง
 • การติดตั้งและการตั้งค่า: ที่ปรึกษาดําเนินการติดตั้งและตั้งค่าระบบตามความต้องการของคุณ


การติดตั้ง ERP

การติดตั้ง ERP สามารถทำได้สองวิธีหลักๆ:

1. การติดตั้งแบบ On-Premise : ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการเฉพาะ

2. การติดตั้งแบบ Cloud : ใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านระบบ Cloud เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนในเซิร์ฟเวอร์ประโยชน์ของ ERP

 • ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด: ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของธุรกิจ
 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณลดภาระงานในการติดตั้ง ตั้งค่า และฝึกอบรม
 • ลดความเสี่ยง: ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
 • มั่นใจได้ว่าระบบของคุณมีความปลอดภัย: ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณตั้งค่าระบบให้มีความปลอดภัย

ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการของเรา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ : เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP ที่มีประสบการณ์มากมาย

บริการครบวงจร : เรานำเสนอบริการครบวงจรตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการบำรุงรักษา

ราคาประหยัด : เรานำเสนอราคาที่ประหยัดและคุ้มค่า

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง : เรานำเสนอบริการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังการติดตั้ง


สรุป

ERP implementation เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล แต่ธุรกิจควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของ ERP implementation