บริการที่ปรึกษา

Alfresco installation and Training

การติดตั้งและการฝึกอบรม Alfresco

เป็นระบบการจัดการเอกสารและเนื้อหาองค์กร (Enterprise Content Management, ECM) และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

(Business Process Management, BPM)

ที่ให้ความสามารถในการจัดเก็บ จัดการ เข้าถึง

และใช้งานเอกสารและข้อมูลที่สำคัญของ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย Contact now 

บริการที่ปรึกษา

Alfresco installation and Training


การติดตั้งและการฝึกอบรม Alfresco

Alfresco คือ ระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาองค์กร (Enterprise Content Management, ECM) และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ที่ช่วยให้การจัดเก็บ จัดการ เข้าถึง และใช้งานเอกสาร และข้อมูลสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยContact now 

Alfresco

เป็นระบบการจัดการเอกสารและเนื้อหาองค์กร (Enterprise Content Management, ECM) และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management, BPM) ที่ให้ความสามารถในการจัดเก็บ จัดการ เข้าถึง

และใช้งานเอกสารและข้อมูลที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย บริการติดตั้ง Alfresco (Alfresco Installation)

คือ กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Alfresco บนเซิร์ฟเวอร์ Alfresco เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาแบบ Open Source ที่ช่วยให้องค์กรจัดการเอกสาร ข้อมูล และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้ง Alfresco สามารถทำได้สองวิธีหลักๆ

1. On-premise : การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่มีความกังวลด้านความปลอดภัย ​ต้องการควบคุมระบบทั้งหมด หรือต้องการปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ

2. On-Cloud : การติดตั้งบน Cloud เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องการดูแลระบบ ​เซิร์ฟเวอร์เอง หรือต้องการใช้งานระบบจากหลายๆ อุปกรณ์
บริการฝึกอบรม Alfresco (Alfresco Training)

คือ การฝึกอบรมผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน Alfresco ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ เช่น

 • การฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เน้นการสอนการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของ Alfresco เช่น การสร้าง แก้ไข และลบเอกสาร การค้นหาเอกสาร การแชร์เอกสาร และการทำงานร่วมกัน
 • การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ เน้นการสอนการติดตั้ง ตั้งค่า และดูแลระบบ Alfresco
 • การฝึกอบรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการสอนการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Alfrescoประโยชน์ของ Alfresco

 • การจัดการเอกสารและเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บ ค้นหา และแชร์เอกสารและข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
 • การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน โซลูชันที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมและองค์กร
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช่วยให้สามารถจัดการกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความปลอดภัย มีคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงและการจัดการสิทธิ์ที่ช่วยให้ข้อมูลขององค์กรปลอดภัย
 • การปรับแต่งและการขยาย สามารถปรับแต่งและขยายฟังก์ชันการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กร

​การติดตั้งและการฝึกอบรม Alfresco เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบให้เต็มศักยภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการของเรา ?

ทีมผู้เชี่ยวชาญ : เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Alfresco ที่มากประสบการณ์

บริการที่ครบวงจร : เรานำเสนอบริการติดตั้ง ฝึกอบรม และสนับสนุน Alfresco

ความพึงพอใจของลูกค้า : เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด

ราคาที่ย่อมเยา : เรานำเสนอบริการในราคาที่ย่อมเยา


Alfreco

เป็นระบบการจัดการเอกสารและเนื้อหาองค์กร (Enterprise Content Management, ECM) และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management, BPM)

ที่ให้ความสามารถในการจัดเก็บ จัดการ เข้าถึง และใช้งานเอกสารและข้อมูลที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


บริการติดตั้ง Alfresco (Alfresco Installation)

คือ กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Alfresco บนเซิร์ฟเวอร์ Alfresco เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาแบบ Open Source ที่ช่วยให้องค์กรจัดการเอกสาร ข้อมูล และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้ง Alfresco สามารถทำได้สองวิธีหลักๆ

1. On-premise : การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่มีความกังวลด้านความปลอดภัย ต้องการควบคุมระบบทั้งหมด หรือต้องการปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ

2. On-Cloud : การติดตั้งบน Cloud เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เอง หรือต้องการใช้งานระบบจากหลายๆ อุปกรณ์


บริการฝึกอบรม Alfresco (Alfresco Training)

คือ การฝึกอบรมผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน Alfresco ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ เช่น

 • การฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เน้นการสอนการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของ Alfresco เช่น การสร้าง แก้ไข และลบเอกสาร การค้นหาเอกสาร การแชร์เอกสาร และการทำงานร่วมกัน
 • การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ เน้นการสอนการติดตั้ง ตั้งค่า และดูแลระบบ Alfresco
 • การฝึกอบรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการสอนการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Alfresco

ประโยชน์ของ Alfresco

 • การจัดการเอกสารและเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บ ค้นหา และแชร์เอกสารและข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
 • การสนับสนุนการทำงานร่วมกันโซลูชันที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมและองค์กร
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช่วยให้สามารถจัดการกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความปลอดภัย มีคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงและการจัดการสิทธิ์ที่ช่วยให้ข้อมูลขององค์กรปลอดภัย
 • การปรับแต่งและการขยายสามารถปรับแต่งและขยายฟังก์ชันการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กร

​การติดตั้งและการฝึกอบรม Alfresco เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบให้เต็มศักยภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญ : เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Alfresco ที่มากประสบการณ์

บริการที่ครบวงจร : เรานำเสนอบริการติดตั้ง ฝึกอบรม และสนับสนุน Alfresco

ความพึงพอใจของลูกค้า : เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด

ราคาที่ย่อมเยา : เรานำเสนอบริการในราคาที่ย่อมเยา