ซุปเปอร์สตาร์แห่งอาณาจักรหมู

วิเคราะห์คู่แข่งและสภาพตลาดอย่างสม่ำเสมอ
26 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ซุปเปอร์สตาร์แห่งอาณาจักรหมู


เนื้อเรื่อง

​​

​นางสาวสุนิสา หรือที่รู้จักกันในนาม "น้องซุปเปอร์หมู" เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดสดแห่งหนึ่ง ธุรกิจหลักของเธอคือการค้าขายหมูสดและผลิตภัณฑ์จากหมู


​ด้วยพื้นฐานครอบครัวที่ทำอาชีพค้าขายหมูมาหลายรุ่น น้องซุปเปอร์หมูจึงได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเคล็ดลับการค้าขายหมูมาตั้งแต่เยาว์วัย ประกอบกับความมุ่งมั่นและกระหายที่จะพัฒนาธุรกิจ ทำให้เธอมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งการศึกษาเกี่ยวกับปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และแนวโน้มความต้องการของตลาด


​หนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จของน้องซุปเปอร์หมูคือการวิเคราะห์คู่แข่งและสภาพตลาดอย่างสม่ำเสมอ เธอได้ศึกษาและติดตามข้อมูลของคู่แข่งรายสำคัญในแผงค้าเนื้อสัตว์โดยละเอียด ทั้งประวัติ กลยุทธ์การตลาด ช่องทางจัดจำหน่าย คุณภาพสินค้า และราคา


​"สงครามหมูรึ้น ไม่มีอะไรแพงไปกว่าความประมาท" น้องซุปเปอร์หมูกล่าวด้วยรอยยิ้ม "ถ้าเราไม่รู้จักและเข้าใจคู่แข่ง เหมือนเราปล่อยให้เขามีอำนาจเหนือกว่าเรา"


​ด้วยการศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างจริงจังและพยายามคาดเดาการตอบโต้ของพวกเขา น้องซุปเปอร์หมูจึงสามารถวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที่ตรงจุดและล้ำหน้าไปกว่าคู่แข่ง


​"พ่อเคยบอกฉันว่า 'ขายของเหมือนรบนะลูก ต้องฉลาดรู้จักวางแผนรบให้ดี'" เธอเล่าด้วยสีหน้าจริงจัง "เราอาจจะขายสิ่งเดียวกัน แต่ด้วยกลยุทธ์การนำเสนอที่แตกต่าง เราก็สามารถครองใจลูกค้าได้ไม่เหมือนกัน"


​นอกจากการเฝ้าติดตามคู่แข่งแล้ว น้องซุปเปอร์หมูยังศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินชีวิต รวมถึงแนวโน้มความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม


​"ฉันเป็นคนที่ชอบจดบันทึกและสังเกตอะไรแปลกๆ รอบตัว ดูสิ ละแวกนี้เริ่มมีคนนิยมกินอาหารคลีนๆ ออร์แกนิกมากขึ้น เราก็ต้องมีสินค้าตอบโจทย์นิสัยการบริโภคใหม่ๆ บ้างสิ" น้องซุปเปอร์หมูอธิบาย


​จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด น้องซุปเปอร์หมูจึงได้นำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ เช่น หมูออร์แกนิก สเต็กหมูมังสวิรัติ และไส้อั่วสูตรคลีน เพื่อจับกระแสผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจรูปร่างและสุขภาพมากขึ้น


​"ถ้าดูสินค้าคู่แข่งแล้วไม่พอ เราก็ต้องเรียนรู้ลูกค้าด้วยนะ ว่าเขาต้องการอะไร คาดหวังอะไรจากร้านเรา เพื่อที่เราจะได้นำเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้เขา" เธอกล่าวเสริม


​นอกจากนี้ น้องซุปเปอร์หมูยังให้ความสำคัญกับการประเมินจุดยืนและตำแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจตนเอง เพื่อสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่โดดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากที่สุด


​"หลายคนบอกร้านฉันแพงนะ แต่สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรา คุณภาพไม่ว่าจะเรื่องความสด ความสะอาด รวมถึงบริการด้วยน้ำใจ คุ้มค่าราคาแล้วล่ะ" น้องซุปเปอร์หมูพูดด้วยความมั่นใจ


​จากการวิเคราะห์ทุกปัจจัยอย่างละเอียดและบูรณาการนำมาวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจแม่ค้าหมูขนาดเล็กรายเดียวนั้น สามารถเติบโตและขยายกิจการไปสู่หลายสาขาย่านดังในเมืองใหญ่ไดภ้ายในไม่กี่ปี


​"ความสำเร็จของเราไม่ได้มาจากแค่ขายหมูอร่อยๆ แต่มาจากการศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เราสามารถปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างไม่หยุดยั้ง และนี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้ธุรกิจร้านค้ารายย่อยของเรารอดและโตต่อไปได้" น้องซุปเปอร์หมูกล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในความสำเร็จ


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​

​ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์คู่แข่งและสภาพตลาดอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารและนักการตลาดต้องให้ความสำคัญ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์การแข่งขัน แนวโน้ม โอกาส และอุปสรรคทางการตลาด ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์ และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง อันจะนำไปสู่การวางแผนและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องและเหนือกว่าคู่แข่ง สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้


  • การระบุคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน หรือมีโอกาสในการทดแทนกันได้ในอนาคต โดยพิจารณาจากมุมมองของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่มุมมองขององค์กรเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ได้ภาพที่ครบถ้วนของสภาวะการแข่งขันที่แท้จริง


  • การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของคู่แข่งแต่ละราย เช่น ประวัติความเป็นมา ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ทำเลที่ตั้ง จำนวนพนักงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด แบรนด์ ส่วนแบ่งการตลาด ยอดขาย กำไร กลุ่มลูกค้าหลัก ความสามารถหลัก สินทรัพย์สำคัญ พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น ผ่านแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่หลากหลาย เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ งานวิจัย การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดของคู่แข่ง


  • การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ เช่น กลยุทธ์การแข่งขัน (ต้นทุนต่ำ สร้างความแตกต่าง มุ่งเฉพาะส่วน) กลยุทธ์การเติบโต (เจาะตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาตลาด กระจายธุรกิจ) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด) กลยุทธ์แบรนด์ กลยุทธ์นวัตกรรม กลยุทธ์ช่องทางดิจิทัล กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นต้น โดยวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์เหล่านี้มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอย่างไร เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ของเราให้เหนือกว่าและแตกต่าง


  • การวิเคราะห์ความสามารถหลักและปัจจัยแห่งความสำเร็จของคู่แข่ง ว่ามีจุดเด่น จุดด้อย ข้อได้เปรียบ และความท้าทายอะไรบ้าง ทั้งด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา การตลาด การขาย การเงิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ การจัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสำเร็จ เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า ความสามารถในการปรับตัว ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็นต้น เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในอนาคตของคู่แข่ง


  • การวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองของคู่แข่ง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น การตอบโต้ด้วยการลดราคา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มการส่งเสริมการขาย การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การใช้กลยุทธ์ตามหรือกลยุทธ์ตรงข้าม การฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น เพื่อคาดการณ์การตอบสนองของคู่แข่งและเตรียมแผนรับมือที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า


  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ทั้งจุลภาคและมหภาค ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน เช่น เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ ค่านิยมผู้บริโภค รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโตของตลาด ความต้องการของลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วน สื่อ ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อวางแผนเชิงรุกและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง


  • การประเมินตำแหน่งทางการแข่งขันขององค์กรเทียบกับคู่แข่งและอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น BCG Matrix, GE Matrix, Perceptual Mapping เป็นต้น เพื่อระบุจุดยืน จุดเด่น จุดด้อย และโอกาสในการปรับปรุงของเรา เทียบกับการรับรู้ของตลาดและลูกค้า รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ในการวางตำแหน่งที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง สร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน


  • การคาดการณ์และจำลองสถานการณ์การแข่งขันในอนาคต โดยใช้แบบจำลองและเทคนิคต่างๆ เช่น War Game Simulation, Scenario Planning, Game Theory เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง คาดการณ์การกระทำของคู่แข่ง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสร้างแผนรับมือในแต่ละสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว


  • การสร้างระบบข่าวกรองทางการแข่งขันและการตลาด (Competitive & Marketing Intelligence System) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าติดตาม เก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งและตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งจากแหล่งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเฉพาะ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์ เครือข่ายสังคม กิจกรรมสายลับ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และรวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์


​การวิเคราะห์คู่แข่งและสภาพตลาดจึงต้องทำอย่างจริงจัง ละเอียด ต่อเนื่อง รอบด้าน และบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญ จัดสรรทรัพยากร และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และปรับตัวให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆ ในโลกธุรกิจยุคใหม่