Scan Solutions "ปฏิวัติวงการสแกนเนอร์ด้วยนวัตกรรม HaaS"

Hardware as a Service (โมเดล HaaS)
4 เมษายน ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

Scan Solutions

"ปฏิวัติวงการสแกนเนอร์ด้วยนวัตกรรม HaaS"


เนื้อเรื่อง​​


​บริษัท Scan Solutions ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน โดย จอห์น สมิธ วิศวกรหนุ่มไฟแรงที่มีวิสัยทัศน์อยากเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจด้านการจัดการเอกสารและข้อมูล จอห์นเล็งเห็นโอกาสในการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ นั่นคือ Hardware as a Service (HaaS) Model สำหรับเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


​แทนที่จะขายเครื่องสแกนเนอร์ให้ลูกค้าเป็นเจ้าของ Scan Solutions เลือกที่จะให้บริการแบบสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี โดยรวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่าบำรุงรักษา และค่าซัพพอร์ตไว้ในแพ็คเกจเดียว ลูกค้าสามารถเลือกรุ่นและจำนวนเครื่องสแกนเนอร์ให้เหมาะกับความต้องการ และปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตของธุรกิจ


​โมเดล HaaS ช่วยให้ลูกค้าของ Scan Solutions โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสแกนเอกสารที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ราคาแพง หรือเสียเวลาในการดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายที่สม่ำเสมอช่วยให้วางแผนงบประมาณได้ง่าย และระบบคลาวด์ช่วยให้สแกนและจัดเก็บเอกสารได้จากทุกที่


​ด้วยความใส่ใจและบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ Scan Solutions สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จอห์นและทีมวิศวกรทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องสแกนเนอร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มบริการเสริมอื่นๆ เช่น การจดจำอักขระ (OCR), การจัดเก็บบนคลาวด์, และการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ตลอดระยะเวลา 10 ปี Scan Solutions เติบโตขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม พร้อมออฟฟิศใน 10 ประเทศ และมีพนักงานกว่า 500 คน


​ความสำเร็จของ Scan Solutions พิสูจน์ให้เห็นว่า HaaS Model สามารถสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ทั้งผู้ให้บริการและลูกค้า การปลดล็อกศักยภาพของการแปลงข้อมูลจากกายภาพสู่ดิจิทัล ผ่านบริการที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่า ช่วยให้หลายธุรกิจก้าวสู่การทำงานแบบไร้กระดาษ และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต สำหรับจอห์น Scan Solutions ไม่ใช่แค่ธุรกิจ แต่เป็นภารกิจในการช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไป


หลักการและแนวคิด​​​​


​Hardware as a Service (HaaS) หรือโมเดล HaaS เป็นรูปแบบธุรกิจที่ให้บริการเช่าใช้ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ไอทีแทนการซื้อขาด โดยผู้ให้บริการจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์และรับผิดชอบในการติดตั้ง บำรุงรักษา อัปเกรด และซ่อมแซม ส่วนลูกค้าจะจ่ายค่าบริการแบบรายเดือนหรือรายปีตามการใช้งานจริง และสามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกบริการได้ตามความต้องการ ทำให้ลูกค้าลดภาระการลงทุนและบริหารจัดการด้านไอทีลงได้


 • ข้อดีของ HaaS Model สำหรับธุรกิจผู้ให้บริการ ได้แก่
  • มีรายได้ที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ในระยะยาวจากสัญญาบริการแบบรายงวด
  • กระจายความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้เรื่อยๆ
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขาย เพราะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างโอกาสในการนำเสนอบริการเสริมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ควบคู่ไปกับการให้เช่าฮาร์ดแวร์
  • ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพื่อปรับปรุงบริการและการบำรุงรักษา


 • ข้อดีของ HaaS Model สำหรับลูกค้าองค์กร ได้แก่
  • ลดต้นทุนการลงทุนล่วงหน้าด้านไอที (IT capital expenditure) เปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ (operating expense)
  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับขนาดและประเภทของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
  • ลดความยุ่งยากในการดูแลรักษา อัปเกรด และซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ด้วยตัวเอง
  • มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพใช้งานอยู่เสมอ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสื่อมหรือการล้าสมัย
  • สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านไอทีในระยะยาว ง่ายต่อการวางแผนงบประมาณ


 • ตัวอย่างบริการที่ใช้ HaaS Model ได้แก่
  • บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ให้กับองค์กร
  • บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์แบบ Managed Print Services (MPS)
  • บริการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลและคลินิก
  • บริการเช่าอุปกรณ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริการให้เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น firewall, endpoint protection


​โดยสรุป HaaS Model เหมาะกับธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่ลูกค้ามีความต้องการใช้เป็นประจำ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรืออาจมีข้อจำกัดด้านเงินลงทุนและบุคลากรด้านไอที ทั้งนี้ผู้ให้บริการต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว


นิ้ว Business Model