ข้าวปลูกฝัน

Peer-to-Peer (โมเดล P2P)
4 เมษายน ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ข้าวปลูกฝัน


เนื้อเรื่อง​​


​ณ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในชนบทของไทย ชาวนาหนุ่มนามว่า "ทะนง" เพิ่งรับช่วงต่อกิจการทำนาจากพ่อแม่ที่แก่ชราลง ทะนงเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาอาชีพการทำ นาให้ทันสมัยและยั่งยืนมากขึ้น


​วันหนึ่ง ทะนงได้ไอเดียที่จะใช้โมเดลธุรกิจแบบ Peer-to-Peer (P2P) มาประยุกต์ใช้กับการขายข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของเขา แทนที่จะขายข้าวให้พ่อค้าคนกลางเหมือนที่ชาวนาทั่วไปทำ ทะนงตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อ "ข้าวปลูกฝัน" เพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคโดยตรง


​ทะนงเชิญชวนชาวนารุ่นใหม่ในหมู่บ้านให้มาร่วมขายข้าวบนแพลตฟอร์มของเขา โดยให้ชาวนาแต่ละคนโพสต์ข้อมูลและรูปภาพของตัวเองพร้อมข้าวหอมมะลิที่ปลูกด้วยตนเอง ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อข้าวได้ โดยตรงจากชาวนาแต่ละราย ผ่านการชำระเงินและจัดส่งที่สะดวกปลอดภัย ซึ่งแพลตฟอร์มจะได้รับ ค่าบริการเล็กน้อยจากยอดขาย


​แพลตฟอร์ม "ข้าวปลูกฝัน" เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่ชื่นชอบข้าวหอมมะลิแท้ๆ จากชาวนา และอยากสนับสนุนเกษตรกรไทย เพราะมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของชาวนาผู้ขาย อีกทั้งยังมีเรื่องราวและภาพถ่ายให้เห็นถึงที่มาของข้าวแต่ละยี่ห้อ สร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้ปลูกกับผู้กิน


​ความสำเร็จของ "ข้าวปลูกฝัน" ไม่เพียงทำให้ทะนงและชาวนารุ่นใหม่มีรายได้ที่มากขึ้นและมั่นคงขึ้น แต่ยังช่วยรักษาอาชีพชาวนาไทยให้คงอยู่สืบไป ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย นี่คือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี P2P มาต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับข้าวไทยได้อย่างยั่งยืน


​เรื่องของทะนงกับ "ข้าวปลูกฝัน" สะท้อนให้เห็นว่าโมเดล P2P สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กับหลากหลายธุรกิจ โดยอาศัยพลังของเทคโนโลยีและเครือข่ายผู้คน มาสร้างตลาดใหม่และเพิ่มมูลค่าให้กับ  สินค้าท้องถิ่น ซึ่งช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม


หลักการและแนวคิด​​​​


​Peer-to-Peer (P2P) หรือโมเดล P2P เป็นรูปแบบธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน หรือซื้อขายสินค้า บริการ และทรัพยากรระหว่างผู้ใช้แบบเพื่อนกับเพื่อน โดยไม่ผ่านคนกลางหรือองค์กรขนาดใหญ่ แพลตฟอร์ม P2P จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ใช้ที่มีความต้องการตรงกันเข้าด้วยกัน พร้อมรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเมื่อเกิดธุรกรรมขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่าย สะดวก และมีต้นทุนต่ำกว่าการซื้อจากธุรกิจแบบดั้งเดิม


  • P2P Model สำหรับธุรกิจ ได้แก่
    • ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้ และทักษะของผู้คนจำนวนมากที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทุนเอง
    • เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน
    • ประหยัดค่าใช้จ่ายคงที่ในการดำเนินธุรกิจ เพราะผู้ใช้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการด้วยตัวเอง
    • ขยายตลาดและเพิ่มรายได้ได้รวดเร็วจากเครือข่ายผลกระทบ (network effects) เมื่อมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น
    • สร้างความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผ่านระบบคะแนน รีวิว และโปรไฟล์ส่วนตัว


  • ข้อควรพิจารณาสำหรับธุรกิจที่ใช้ P2P Model คือ
    • ต้องสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการทำธุรกรรม
    • ต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้และการกลั่นกรองข้อมูลที่ละเอียดรอบคอบ
    • ต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
    • ต้องมีระบบสนับสนุนและดูแลลูกค้าที่เชื่อถือได้ หากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาท
    • ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจแตกต่างกันไป


  • ตัวอย่างธุรกิจและแพลตฟอร์มที่ใช้ P2P Model ได้แก่
    • Airbnb ให้บริการจองที่พักระหว่างเจ้าของบ้านหรืออพาร์ตเมนต์กับนักท่องเที่ยว
    • Uber ให้บริการเรียกรถโดยสารระหว่างผู้โดยสารกับคนขับรถส่วนตัว
    • Lending Club เป็นตลาดกลางให้กู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ที่เป็นบุคคลทั่วไป
    • Etsy ให้บริการซื้อขายสินค้าแฮนด์เมดและวินเทจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอิสระ
    • TaskRabbit ให้บริการจ้างงานสำหรับการทำความสะอาด ยกของ ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ


​โดยสรุป P2P Model เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการสร้างตลาดกลางออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้ที่มีความต้องการตรงกัน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนเกินหรือศักยภาพของผู้คนจำนวนมาก ทั้งนี้ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ ใช้งานง่าย มีระบบรักษาความปลอดภัย และมีการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและการให้คะแนนรีวิว นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย


นิ้ว Business Model