ฮาวล์ แอนด์ ฮิส ฟรานไชส์ แพ็ค

Franchising (โมเดลแฟรนไชส์)
4 เมษายน ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ฮาวล์ แอนด์ ฮิส ฟรานไชส์ แพ็ค


เนื้อเรื่อง​​


​ณ ป่าอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่ง มีหมาป่าหนุ่มชื่อ ฮาวล์ ที่ฝันอยากเป็นผู้นำสำนักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่า วันหนึ่ง เขาได้พบกับ เกรย์ หมาป่าผู้ภูมิปัญญา ซึ่งแนะนำให้ฮาวล์เปิดสำนักสอนล่าเหยื่อในระบบแฟรนไชส์ โดยอนุญาตให้หมาป่าตัวอื่นๆ เปิดสำนักสาขาโดยใช้ชื่อ ระบบการฝึก และเทคนิคการล่าของเขา เพื่อแลกกับค่าสิทธิและส่วนแบ่งรายได้


​ฮาวล์เล็งเห็นโอกาสทองในการขยายอาณาจักรนักล่าของเขาอย่างรวดเร็ว จึงจัดทำคู่มือระบบการฝึก วางมาตรฐานกลาง และเริ่มรับสมัครหมาป่าที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ในพื้นที่ต่างๆ ของป่า เขาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีความกระตือรือร้น มีความสามารถ และพร้อมปฏิบัติตามระบบของเขาเท่านั้น


​การขยายสำนักด้วยระบบแฟรนไชส์ทำให้ชื่อเสียงของฮาวล์โด่งดังไปทั่วป่าอย่างรวดเร็ว โดยที่เขาลงทุนและรับความเสี่ยงน้อย แต่ยังได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายได้ส่วนแบ่งจากสาขาเป็นประจำ ฮาวล์มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรการฝึก ปรับปรุงเทคนิคใหม่ๆ และสนับสนุนแฟรนไชส์ซีทุกตัว ในขณะที่แต่ละสาขาก็นำความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสัมพันธ์ของตนมาใช้ขยายฐานลูกค้าในพื้นที่


​อย่างไรก็ตาม การบริหารแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ฮาวล์ต้องคอยกำกับมาตรฐาน ติดตามผล และไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ครั้งหนึ่ง มีแฟรนไชส์ซีตัวหนึ่งละเมิดกฎ นำเทคนิคลัดที่ผิดกฎธรรมชาติมาใช้ ส่งผลให้สัตว์อื่นในป่าต่างพากันรังเกียจ กระทบต่อชื่อเสียงของแบรนด์โดยรวม ฮาวล์ต้องรีบเข้าแก้ไขสถานการณ์ ยกเลิกสัญญากับแฟรนไชส์ซีรายนั้น พร้อมกับออกแคมเปญประชาสัมพันธ์ยืนยันมาตรฐานและจรรยาบรรณในการล่าของแบรนด์


​หลังผ่านช่วงเวลาอันท้าทาย ในที่สุดเครือข่ายสำนักล่าของฮาวล์ก็ผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตอย่างมั่นคง กลายเป็นสำนักล่าที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดทั่วป่า ฮาวล์ภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ทุกตัวประสบความสำเร็จ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการล่าไปในทางที่ดีขึ้น เขารู้ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนมาจากการสร้างทีม สร้างระบบ และการยึดมั่นในคุณภาพและจรรยาบรรณ ไม่ใช่เพียงเพราะความเก่งกาจเพียงลำพัง


​เรื่องราวของฮาวล์สอนให้เห็นว่า การสร้างแฟรนไชส์เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจขยายตัวได้รวดเร็วโดยใช้เงินลงทุนน้อย แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคุมมาตรฐาน และการสื่อสารที่ดีกับแฟรนไชส์ซีไปพร้อมๆ กัน จึงจะสามารถสร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว


หลักการและแนวคิด​​​​


​Franchising หรือโมเดลแฟรนไชส์ เป็นรูปแบบธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์หรือแฟรนไชส์ซอร์ (franchisor) อนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซี (franchisee) ใช้เครื่องหมายการค้า ระบบการปฏิบัติงาน และสินค้าหรือบริการของแฟรนไชส์ซอร์ในการดำเนินธุรกิจ โดยแฟรนไชส์ซีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมต่อเนื่องให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแฟรนไชส์


 • ข้อดีของ Franchising Model สำหรับแฟรนไชส์ซอร์ ได้แก่
  • ขยายธุรกิจได้รวดเร็วด้วยเงินลงทุนและความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการเปิดสาขาเอง
  • ได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องจากแฟรนไชส์ซี เป็นรายได้ที่แน่นอน
  •  ใช้ความรู้และความสามารถของแฟรนไชส์ซีในท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทำให้ธุรกิจเข้าถึงตลาดได้ดีขึ้น
  • แบ่งเบาภาระการบริหารจัดการ เพราะแฟรนไชส์ซีเป็นเจ้าของกิจการและดำเนินงานเอง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตลาด เพราะแฟรนไชส์ซีแต่ละรายช่วยประชาสัมพันธ์แบรนด์ในวงกว้าง


 • ข้อควรพิจารณาสำหรับแฟรนไชส์ซอร์ที่ใช้ Franchising Model คือ
  • ต้องมีระบบ know-how ที่เป็นมาตรฐาน ถ่ายทอดให้แฟรนไชส์ซีปฏิบัติตามได้อย่างเป็นขั้นตอน
  • ต้องวางนโยบายและมาตรฐานกลางที่ชัดเจน เพื่อควบคุมคุณภาพและภาพลักษณ์ของแบรนด์
  • ต้องคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีเงินทุน และมีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้สำเร็จ
  • ต้องให้การสนับสนุนและคำปรึกษาแก่แฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดฝึกอบรมเป็นระยะๆ
  • ต้องติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการจากแฟรนไชส์ซี


 • ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ Franchising Model ได้แก่
  • McDonald's เป็นแฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสาขามากกว่า 38,000 แห่งใน 100 กว่าประเทศ
  • 7-Eleven เป็นแฟรนไชส์ธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในโลก กว่า 70,000 สาขา
  • The UPS Store มีบริการด้านการจัดส่งพัสดุ งานพิมพ์ งานไปรษณีย์ ผ่านระบบแฟรนไชส์กว่า 5,000 สาขาในสหรัฐฯ และแคนาดา
  • Kumon เป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนพิเศษสำหรับเด็ก ก่อตั้งในญี่ปุ่น มีสาขามากกว่า 25,000 แห่งใน 50 ประเทศ
  • Anytime Fitness เป็นแฟรนไชส์ฟิตเนสที่เปิด 24 ชั่วโมง มีสาขามากกว่า 4,000 แห่งใน 30 ประเทศ


​โดยสรุป Franchising Model เหมาะกับธุรกิจที่มีระบบการดำเนินงานและสินค้าหรือบริการที่เป็นมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้แบรนด์ต้องมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในตลาดระดับหนึ่ง เพื่อดึงดูดแฟรนไชส์ซีและลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและการสื่อสารที่ดีกับแฟรนไชส์ซีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาว และหากมีแฟรนไชส์ซีที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือทำผิดกฎ ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของแ

บรนด์โดยรวมได้


นิ้ว Business Model