หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดธุรกิจ 2 เท่า โดยใช้ AI และ Digital Transformation : รุ่นที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 18.00 น.

ณ โรงแรม แมริออทเอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ


หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดธุรกิจ 2 เท่า

โดยใช้ AI และ Digital Transformation

: รุ่นที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 18.00 น.

ณ โรงแรม แมริออทเอ็กเซ็กคิวทีฟ

อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ