รุ่นที่ 3 กลยุทธ์การเพิ่มยอดธุรกิจ 2 เท่าโดยใช้ AI และ Digital Transformation

ทิกเก็ต

การลงทะเบียนได้ ปิดแล้ว

รุ่นที่ 3 กลยุทธ์การเพิ่มยอดธุรกิจ 2 เท่าโดยใช้ AI และ Digital Transformation

​ในยุคที่หันไปทางไหนก็เจอแต่ AI ในฐานะผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน  แต่หากผู้ประกอบไม่เข้าใจหรือใช้มันอย่างไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ก็อาจทำให้ตัวผู้ประกอบการเองรู้สึกว่าตัว AI ที่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเท่าที่ควร

​หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกและเข้าใจการใช้ AI แบบจับมือทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าให้กับธุรกิจ

​พบกับวิธีการใช้ AI สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สร้างกลยุทธ์การตลาดที่แม่นยำ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจผ่านการดิจิทัลที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

​นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้าง omni-channel และการใช้ CRM เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่การนำเอาความรู้ไปใช้จริงในธุรกิจของผู้เรียนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด


วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • ทำความเข้าใจ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด
 • ออกแบบและบริหาร omni-channel และ CRM เพื่อเพิ่มการขายและการบริการ
 • สร้างความสามารถในการใช้ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ


ประโยชน์จากการอบรม

 • ได้ความรู้เรื่อง AI และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การตลาด
 • ประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อแข่งขันและเติบโตในธุรกิจ SME
 • เรียนรู้การบริหาร omni-channel และ CRM เพิ่มประสิทธิภาพการขายและบริการ


เหมาะสำหรับใคร

 • เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจของตน
 • ทายาทธุรกิจที่จะสืบทอด และขยายธุรกิจจากรุ่นก่อนหน้า
 • ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การทำการตลาดและการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ SMEs

​ในยุคที่หันไปทางไหนก็เจอแต่ AI ในฐานะผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน  แต่หากผู้ประกอบไม่เข้าใจหรือใช้มันอย่างไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ก็อาจทำให้ตัวผู้ประกอบการเองรู้สึกว่าตัว AI ที่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเท่าที่ควร

​หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกและเข้าใจการใช้ AI แบบจับมือทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าให้กับธุรกิจ

​พบกับวิธีการใช้ AI สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สร้างกลยุทธ์การตลาดที่แม่นยำ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจผ่านการดิจิทัลที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

​นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้าง omni-channel และการใช้ CRM เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่การนำเอาความรู้ไปใช้จริงในธุรกิจของผู้เรียนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด


วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • ทำความเข้าใจ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด
 • ออกแบบและบริหาร omni-channel และ CRM เพื่อเพิ่มการขายและการบริการ
 • สร้างความสามารถในการใช้ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ


ประโยชน์จากการอบรม

 • ได้ความรู้เรื่อง AI และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การตลาด
 • ประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อแข่งขันและเติบโตในธุรกิจ SME
 • เรียนรู้การบริหาร omni-channel และ CRM เพิ่มประสิทธิภาพการขายและบริการ


เหมาะสำหรับใคร

 • เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจของตน
 • ทายาทธุรกิจที่จะสืบทอด และขยายธุรกิจจากรุ่นก่อนหน้า
 • ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การทำการตลาดและการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ SMEs

วิทยากร


คอร์สนี้สอนโดย คุณกฤษณ์พงษ์ สุคันโธ (คุณคริส)

 • ผู้ก่อตั้งบริษัท เคแอนด์โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์ ให้คำปรึกษากับหน่วยงานราชการและเอกชนมากกว่า 19 ปี
 • ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เจ้าของช่อง TikTok, Facebook, Youtube : ThinkLikeKris (คิดแบบคริส)


ประวัติวิทยา​​กร​​

วิทยากร


คอร์สนี้สอนโดย

คุณกฤษณ์พงษ์ สุคันโธ (คุณคริส)

 • ผู้ก่อตั้งบริษัท เคแอนด์โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์ ให้คำปรึกษากับหน่วยงานราชการและเอกชนมากกว่า 19 ปี
 • ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เจ้าของช่อง TikTok, Facebook, Youtube : ThinkLikeKris (คิดแบบคริส)


ประวัติวิทยา​​กร​​

Outline หลักสูตร

Outline หลักสูตร

กิจกรรม

 • การบรรยาย
 • การอภิปราย
 • Workshop

** หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านกรุณาเตรียม Notebook มาด้วยนะคะ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

ราคาเพียง 6,900 บาท/ท่าน

(จากราคาเต็ม 10,900 บาท)

**ด่วน! ที่นั่งมีจำนวน**

รีบสมัครก่อนที่จะเต็ม!


พิเศษ! จะได้รับ E-Book เรื่อง Business 101 Story Telling ฟรี!


วันเวลาและสถานที่อบรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.00-18.00 น.

ณ โรงแรม แมริออทเอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์

สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ


แผนที่ >> โรงแรม แมริออทเอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ

กิจกรรม

 • การบรรยาย
 • การอภิปราย
 • Workshop

** หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านกรุณาเตรียม Notebook มาด้วยนะคะ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

ราคาเพียง 6,900 บาท/ท่าน (จากราคาเต็ม 10,900 บาท)

**ด่วน! ที่นั่งมีจำนวน** รีบสมัครก่อนที่จะเต็ม!

พิเศษ! จะได้รับ E-Book เรื่อง Business 101 Story Telling ฟรี!


วันเวลาและสถานที่อบรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-18.00 น.

ณ โรงแรม แมริออทเอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ


แผนที่ >> โรงแรม แมริออทเอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ


ภาพบรรยากาศภายในงาน (รุ่นที่ 1,2)


ภาพบรรยากาศภายในงาน

(รุ่นที่ 1,2)

ทิกเก็ต

การลงทะเบียนได้ ปิดแล้ว
วันที่และเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2024
09:00 18:00 (Asia/Bangkok)

เพิ่มลงในปฏิทิน

สถานที่

Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park, Bangkok

--Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park, Bangkok--
--Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park, Bangkok--

รับแผนที่

ผู้จัด

K&O Systems and Consulting Co.,Ltd

095-9196699
cs@ko.in.th
แชร์

ค้นหาสิ่งที่ผู้คนเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ และเข้าร่วมการสนทนา