PDPA

12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting


PDPA ​

เป็นระบบบริหารจัดการความยินยอมและคำร้องขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)


ทำไมต้องใช้บริการ PDPA

 • ประหยัด ทำสัญญาเป็นรายปีในราคาสุดคุ้ม
 • ไร้กังวล มีระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • สะดวก มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้งสยง่ายและควบคุม ติดตามข้อมูลได้ตลอด
 • ปลอดภัย รับประกันคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) การได้รับความเสียหายจากไวรัส (Virus) และการได้รับความเสียหายจาก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware)


ประโยชน์ของ PDPA

 • ความเป็นส่วนตัว: ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยให้บุคคลมีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากฐานข้อมูลขององค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว
 • ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ: ช่วยให้องค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นในการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้บุคคลมีความไว้วางใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกับองค์กร
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย:  ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคดีความเสียหายทางกฎหมาย
 • การสร้างคุณค่าในธุรกิจ: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและมีความคุณค่าทางธุรกิจ นี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในลูกค้าและสหพันธ์ธุรกิจ.
 • การป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูล:  ช่วยให้องค์กรมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา
 • การปรับตัวและปรับเปลี่ยน:  ส่งเสริมให้องค์กรต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เข้าอกเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและความต้องการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานนานาชาติ: การปฏิบัติตาม  ช่วยให้องค์กรมีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรงกับมาตรฐานนานาชาติ เช่น GDPR (General Data Protection Regulation) ของยุโรป ซึ่งอาจช่วยในการทำธุรกิจกับภูมิภาคอื่น


Features PDPA

 • จัดเก็บไฟล์ และเนื้อหาที่หลากหลายฝ่านระบบ Cloud Service พร้อมเรียกใช้งานได้ในทันที (Storage Document)
 • ค้นหาถึงเนื้อหาเอกสารได้ง่ายและสามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา (Full Text Search)
 • มีระบบ Firewall ที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และตรวจสอบป้องกันการถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีต่างๆ (Firewall System)
 • มีระบบแจ้งเตือนการลบข้อมูลเมื่อถึงเวลาที่กำหนดของผู้ที่ไม่ผ่านการสมัครงาน และผู้ที่ลาออกจากบริษัท ให้ลบทำลายข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (Alarm System)
 • มีระบบสำรองข้อมูลที่มีมาตรฐานตามกฎ 3-2-1 Backup Rule ในการช่วยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Backup System)
 • มีระบบ Workflow อนุมัติงานสามารถตรวจเช็คความคืบหน้าของงาน รวมไปถึงผู้รับผิดขอบงานด้วย (Approval Project)
 • มีระบบรองรับสิทธิการเข้าถึง ลบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเจ้าของข้อมูล (Data Editing System)
 • มีระบบอนิเตอร์ที่ช่วยในการควบคุมดูแลการทำงานของระบบได้แบบเรียลไทม์ ช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Monitoring System)

 

รองรับการทำงาน PDPA

 • Flow การแจ้งให้ทราบ (Informed)
 • Flow การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Access)
 • Flow การขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability)
 • Flow การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Object)
 • Flow การขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน (Erasure)
 • Flow ขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Restrict Processing)
 • Flow การขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Rectification)

 

เหมาะกับใคร PDPA

 • องค์กรและธุรกิจ: องค์กรและธุรกิจที่เก็บและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลอื่นใดในกระบวนการธุรกิจของตนเองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกคุ้มครองและไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย.
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: นายจ้างหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร.
 • ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: บุคคลที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในงานหรือชีวิตประจำวัน เช่น พนักงานที่ต้องใช้ข้อมูลลูกค้าในการทำงานหรือบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต.
 • ผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรอื่น: ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรหรือธุรกิจและต้องการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรอื่น เช่น พาร์ทเนอร์ธุรกิจ บริษัทค้าปลีก หรือผู้ขาย.
 • ผู้ประมวลผล : ผู้ที่จัดการหรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อาจเป็นบุคคลภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ประมวลข้อมูล
 • ผู้ควบคุมคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer – DPO): ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร โดยต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตาม PDPA
 • ผู้สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี: บริษัทที่สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องใส่ใจในการปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
 • ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Providers): บริษัทที่ให้บริการคลาวด์และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในระบบคลาวด์จะต้องรักษามาตรการความปลอดภัยและปฏิบัติตาม PDPA เพื่อป้องกันการแฮ็คและการละเมิดความเป็นส่วนตัว
 • บุคคลที่ถูกควบคุมข้อมูล: บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บรวบรวมหรือใช้งานจะต้องเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบของตนตาม  และมีสิทธิในการเรียกร้องความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน.
 • องค์กรที่ต้องการการปรึกษา: บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยว เพื่อให้บริการและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ดำเนินการธุรกิจออนไลน์: ผู้ดำเนินธุรกิจออนไลน์ที่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการธุรกิจออนไลน์ เช่น ร้านค้าออนไลน์ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  เพื่อคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าและเพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว
 • บุคคลที่มีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล: บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บและใช้งานอาจมีสิทธิในการร้องเรียนหรือร้องเรียนเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • นักวิชาการและนักศึกษา: นักวิชาการที่ทำการวิจัยหรือสอนเกี่ยวกับกฎหมาย  และนักศึกษาที่เรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องรู้เรื่อง PDPA เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกฎหมายและการปฏิบัติตามมันในอนาคต

​การใช้กฎหมาย PDPA จะขึ้นอยู่กับลักษณะและบริบทของบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล แต่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และปฏิบัติตามตามมันเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในกิจกรรมของตนเอง


หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์

กรุณาเยี่ยมชม –> thai-pdpa 

ติดต่อเรา 095-9196699, 02 860 6659 ต่อ 206

นิ้ว Product and Service

อ่านต่อไป
Q-Doc Capture Station