e-office

12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting


e-office 

คือ ระบบที่รวมการทํางานขององค์กรทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว ซึ่งระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจได้ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้รับการรับรองจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)

 ประโยชน์

 • ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ช่วยลดการพิมพ์และใช้เอกสารกระดาษ เนื่องจากข้อมูลและเอกสารทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บอย่างปลอดภัยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี้ทำให้ลดการใช้กระดาษลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และเก็บเอกสาร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีระบบครอบคลุมในการทํางานในที่เดียว ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทราบสถานะการทำงานของผู้อื่นได้ ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและประสานงานได้ดี
 • ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานทุกระบบ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการทำให้เกิดข้อผิดพลาด
 • เซ็นอนุมัติเอกสารภายในระบบได้ สามารถช่วยในกระบวนการอนุมัติเอกสารอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถทำการเซ็นอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ทั้งหมดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลดเวลาในกระบวนการอนุมัติและเพิ่มความสะดวกสบาย

 

Features ที่น่าสนใจ

APPROVE
 • สามารถอนุมัติเอกสารภายในระบบได้เลย
 • ช่วยลดเวลาในกระบวนการอนุมัติเอกสาร
CREATE
 • สามารถสร้าง/ปรับแต่งทั้ง workflow และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ง่าย
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน
COLLECT
 • หลังจากการอนุมัติเอกสารสามารถจัดเก็บเอกสารเข้ามาบันทึกในระบบได้
 • ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญและสะดวกต่อการค้นหา
ALERT
 • สามารถแจ้งเตือนได้ทั้งผ่าน API Email และ LINE ได้
 • ช่วยในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่สำคัญและความสำคัญในระบบ
VERSION CONTROL
 • มีความสามารถในการควบคุม version สามารถเลือกย้อนกลับการแก้ไขที่ต้องการได้
 • ช่วยในการทำความเข้าใจและติดตามการแก้ไขเอกสารต่างๆ
CUSTOM
 • สามารถจัดการและปรับแต่งกระบวนการทํางาน
 • ช่วยในการปรับแต่งสิทธิ์และการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

 

All our services

 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • e-Doc, ECM, DMS
 • ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
 • ระบบการลา
 • ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
 • ระบบจองห้องประชุม
 • ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสํานักงาน (Work from Home)
 • ระบบจัดการองค์ความรู้
 • ระบบบริหารการจัดการประชุม
 • e-learning
 • ระบบบริหารจัดการสัญญา
 • e-Ticket
 • e-PDPA
 • eService
 • ISO

เหมาะกับใคร

 • ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการกระจายทั้งภูมิภาคและระหว่างประเทศ ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่ต่างทำงานที่ต่างกันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้สามารถจัดการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดตข้อมูลบ่อย ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและทำงานกับข้อมูลที่อัพเดตเป็นประจำกลายเป็นเรื่องง่าย, มีประสิทธิภา, และลดความล่าช้า
 • ธุรกิจที่มีการทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้ามาก ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความคุ้มค่า
 • ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยข้อมูล มักมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลที่อยู่ในระดับความลับหรือที่อาจเสี่ยงต่อการบุกรุก
 • ธุรกิจที่ต้องการการอนุมัติเอกสารและการกระทำทางธุรกิจที่รวดเร็ว ช่วยลดเวลาในกระบวนการอนุมัติและการตัดสินใจ ทำให้ธุรกิจทำงานได้รวดเร็วขึ้น
 • ธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวมาก ธุรกิจที่มีความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา และทำงานร่วมกันกับทีมที่อยู่ห่างไกลหรือมีสาขาหลายแห่งมีประโยชน์จากระบบ E-Office ที่ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันทางไกล
 • ธุรกิจที่ต้องการการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล มีฟีเจอร์ที่ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร ทำให้ง่ายต่อการทำสารทั้งการบริหารและการตัดสินใจ

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ ?

มีเครื่องมือช่วยในการจัดการได้อย่างครบถ้วน

​เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ในสถาบันหรือองค์กร ระบบนี้มีเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการ เช่น การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว การติดตามงานและโครงการ การประสานงานระหว่างทีมหรือบุคคลในองค์กร รวมถึงการวางกำหนดการและการจัดการปฏิบัติการต่าง ๆ อื่น ๆ ที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ช่วยในการลดการใช้กระดาษและสิ่งพิมพ์ออกมา ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเอกสารและสิ่งพิมพ์ได้อีกด้วย รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานของพนักงานและองค์กรโดยรวมในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

รวมการทํางานไว้ภายในทีเดียว

​เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อรวมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรและการทำงานในสถานที่ทำงานภายในหนึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลเดียว ระบบนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดการเอกสาร การวางกำหนดการ การสื่อสารภายในองค์กร การจัดการงานประชุม และการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบ E-Office ช่วยลดการใช้กระดาษและกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากในการดำเนินงานองค์กร ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานที่ทำงานในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการและประสานงานในองค์กรในทุกๆ ด้าน

รองรับการเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์การทำงาน

​เป็นระบบสารสนเทศและการทำงานออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์การทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบนี้มักถูกนำมาใช้ในองค์กรหรือบริษัทเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารออนไลน์ แชร์ข้อมูล และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะมีการควบคุมระดับสิทธิ์และความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญไม่ถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบนี้ด้วยความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละระบบ e-Office นั้น

สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานทางธุรกิจอย่างเต็มที่

​เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาช่วยในการจัดการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานทางธุรกิจอย่างเต็มที่ได้โดยมีคุณสมบัติและการปรับแต่งที่สามารถทำได้ตามความต้องการขององค์กร

สรุป

​e-office เป็นระบบการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการและประสานงานในสำนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบนี้เปลี่ยนวิธีการทำงานแบบดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ช่วยลดการใช้กระดาษและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรจากที่ใดก็ได้ รวมถึงฟังก์ชันต่างๆ เช่น การจัดการเอกสาร การประชุมออนไลน์ การจัดการทีม และการเข้าถึงฐานข้อมูล


​การนำมาใช้งานในองค์กรช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเร็วขึ้น มันทำให้การประสานงานและการติดต่อสื่อสารในหมู่พนักงานง่ายขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในยุคที่การทำงานทางไกลและการทำงานจากที่บ้านกำลังเป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้สามารถทำการปรับปรุงและการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน


​อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอาจต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น การต้องลงทุนในเทคโนโลยี การฝึกอบรมพนักงาน และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดการระบบ อย่างไรก็ตาม ด้วยการวางแผนที่ดีและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม


หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์

กรุณาเยี่ยมชม –> eser.app 

หรือติดต่อเรา 095-919-6699, 02-860-6659 ต่อ 206

นิ้ว Product and Service

อ่านต่อไป
AI-ThaiGPT