AI-FaceSSO

12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting


AI-FaceSSO สแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบ 

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เป็นระบบช่วยในการล็อกอินแบบง่ายๆเพียงสแกนใบหน้า ก็สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซด์ได้ โดยไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน และมีรหัส OTP ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)


 จุดเด่นการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

หากใช้ระบบของเราช่วยในการ login จะช่วยให้ login หรือการสแกนใบหน้าครั้งเดียว ก็สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ ชั้นนําต่างๆได้เลย โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องจดจํารหัส ล็อกอินหลายๆรหัส และสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งาน


ประโยชน์ของการสแกนใบหน้า

การเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเพิ่มขึ้นในระบบการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในหลายด้าน เช่น ระบบเข้าถึงอาคารหรืออุปกรณ์ ระบบชำระค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักคุณสมบัติของการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้า จึงมีหัวข้อที่สำคัญ ๆ ดังนี้

 • ความปลอดภัยสูงสุด : การสแกนใบหน้าสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ เนื่องจากใบหน้าเป็นลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ง่าย เพราะตรวจจับใบหน้าของบุคคล จึงทำให้เป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในข้อมูลและทรัพย์สินที่ต้องการเข้าถึง
 • ความสะดวกสบาย : การสแกนใบหน้าทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัวเพื่อเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบริการต่างๆ นี่ทำให้ลดเวลาในกระบวนการเข้าถึงและทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องจดจำรหัสผ่านหลายรหัสและไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวหรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนแบบดั้งเดิม
 • ความแม่นยำ : เทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามีความแม่นยำในการระบุตัวตนของบุคคล แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหน้าหรือการแต่งตัวก็สามารถระบุได้ในสถานการณ์ที่มีการเทียบเท่าเปรียบเฉพาะ
 • ความเร็วในการเข้าถึง : การสแกนใบหน้าช่วยลดเวลาในการเข้าถึงระบบหรือบริการ เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการพิมพ์รหัสผ่านหรือข้อมูลเพิ่มเติม
 • การใช้งานที่หลากหลาย : ระบบการสแกนใบหน้าสามารถนำมาใช้ในหลายแวดวง เช่น ในการตรวจสอบเข้าออกของบุคคลในอาคาร ในการยืนยันตัวตนในระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือในการสแกนใบหน้าเพื่อให้บริการที่กำหนดไว้
 • ความเป็นส่วนตัว : การสแกนใบหน้าที่ดีควรมีมาตรการในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใบหน้า และไม่นำข้อมูลใบหน้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ความต้องการเทคโนโลยีสูง : การสแกนใบหน้าต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและปลอดภัย ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้กล้องถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงและซอฟต์แวร์การประมวลผลที่ทันสมัย
 • การบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบการสแกนใบหน้าต้องสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในมากมายของผู้ใช้
 • การเป็นไปได้ทางกฎหมาย : การใช้การสแกนใบหน้าต้องเป็นไปตามกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 • การรับรองคุณภาพ : การสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่กำลังเข้าถึงบริการหรืออุปกรณ์นั้นเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์จริงหรือไม่ กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการจับภาพใบหน้าของบุคคลและใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของใบหน้า เช่น ระยะห่างระหว่างดวงตา รูปทรงของจมูก และโครงสร้างของกราม
 • การตรวจสอบเวลาทำงาน : การสแกนใบหน้าสามารถใช้ในการตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการมาทำงานและการออกจากที่ทำงาน นี่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเวลาและค่าจ้าง
 • การตรวจสอบอุปกรณ์ : การสแกนใบหน้าสามารถใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ นี่เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการป้องกันการเข้าถึงไม่รับอนุญาต
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ : การสแกนใบหน้าใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ใช้ในการระบุตัวตนและควบคุมการเข้าถึง สามารถนำมาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย : การใช้ระบบสแกนใบหน้าช่วยลดเวลาในกระบวนการตรวจสอบตัวตน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบและบริหารจัดการ

 

การนำมาประยุกต์ใช้

การสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น

 • ความปลอดภัยและการเข้าถึง : ใช้ในอาคารสำนักงาน สนามบิน หรือสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึง
 • การทำธุรกรรมทางการเงิน : ธนาคารและสถาบันการเงินใช้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การเปิดบัญชี การถอนเงิน
 • อุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ : ใช้เป็นวิธีหนึ่งในการปลดล็อกอุปกรณ์หรือการเข้าถึงแอพพลิเคชัน
 • ระบบสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย : ใช้ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ป่วยและประวัติการรักษา
 • การค้าปลีกและการบริการลูกค้า : บางแบรนด์ใช้การสแกนใบหน้าเพื่อเสนอประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ปรับแต่งได้หรือเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า
 • การจดจำและการติดตาม : ในบางประเทศ ระบบสแกนใบหน้าถูกใช้เพื่อจดจำและติดตามคนในสถานที่สาธารณะเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • การบันทึกเวลาการทำงาน : บริษัทบางแห่งใช้การสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกเวลาเข้างานและออกงานของพนักงาน

การใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้านั้นสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลในทางที่ไม่เหมาะสมในบางกรณี

 

ผลตอบแทนที่ได้

 • ความปลอดภัยในการสแกนใบหน้า : พูดถึงประเด็นความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้า เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแอบดูดูข้อมูลใบหน้า และมาตรการที่ควรนำเข้าใช้เพื่อป้องกันความผิดในด้านความปลอดภัย
 • ทิศทางการพัฒนา : อธิบายแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าในอนาคต รวมถึงการนำเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาร่วมใช้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร
 • ผลตอบแทนจากการสแกนใบหน้า : สำรวจผลตอบแทนที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้า รวมถึงการลดความล่าช้าในกระบวนการเข้าสู่ระบบ การเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ และการลดความสูญเสียทางการเงิน
 • กฎหมายและความเป็นส่วนตัว : สนทนาเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้า รวมถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใบหน้าของบุคคล
 • ความเป็นระบบ: อธิบายความสำคัญของการสร้างระบบการสแกนใบหน้าที่มีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การสแกนใบหน้าทำงานได้ถูกต้อง
 • ความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าและคน : สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการนำเทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามาใช้ในสังคมและการมีชีวิตร่วมกัน
 • การพัฒนาอนาคตของเทคโนโลยีการสแกนใบหน้า : สนทนาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามาใช้อย่างก้าวหน้า เช่น การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในล็อกอินแบบง่ายๆเพียงสแกนใบหน้า
 • ความคิดเห็นส่วนตัว : การสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเป็นเทคโนโลยีที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่สำคัญ ทางด้านข้อดี มันเป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกในการยืนยันตัวตน ซึ่งสามารถช่วยลดความจำเป็นในการจำรหัสผ่านหรือใช้วิธีการอื่นๆ ที่อาจลำบากกว่า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในบางสถานการณ์ เนื่องจากข้อมูลลักษณะทางกายภาพมีความยากในการถูกปลอมแปลงหรือขโมย

อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การสแกนใบหน้าอาจทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและส่วนบุคคลตกอยู่ในมือที่ผิดพลาดได้ง่ายหากมีการรั่วไหลหรือถูกขโมย นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีนี้อาจถูกใช้เพื่อการติดตามหรือจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังโดยไม่เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล


ในท้ายที่สุด การใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนจึงควรมีการทำด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความสะดวกและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสม


ทำไมถึงต้องเลือกใช้การสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

 • ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ : ใบหน้าของแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะที่ยากจะเลียนแบบได้ ทำให้การใช้ใบหน้าเป็นตัวยืนยันตัวตนเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านลักษณะใบหน้า
 • ความสะดวกสบาย : การใช้สแกนใบหน้าเป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านหรือใช้ของกายอื่นๆ เช่น ลายนิ้วมือ ซึ่งสามารถทำให้กระบวนการยืนยันตัวตนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • การป้องกันการโจรกรรมข้อมูล : ระบบสแกนใบหน้ามีความซับซ้อนและยากที่จะถูกโจรกรรมหรือเลียนแบบ ซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีผู้ใช้มีความปลอดภัยมากขึ้น
 • ความเข้ากันได้กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ : การยืนยันตัวตนด้วยสแกนใบหน้าเข้ากันได้ดีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ซึ่งทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างลื่นไหลและทันสมัย
 • ปรับปรุงการติดตามและการจัดการข้อมูล : ในสถานการณ์ที่ต้องการการติดตามหรือการจัดการข้อมูลของบุคคลหลายคน เช่น ในสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา การใช้สแกนใบหน้าช่วยให้กระบวนการนี้ทำได้ง่ายและแม่นยำขึ้น
 • การป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต : การใช้สแกนใบหน้าในการยืนยันตัวตนช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น การป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์หรือข้อมูลสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การใช้สแกนใบหน้ายังมีความท้าทายที่ต้องพิจารณา เช่น ความเป็นส่วนตัว ความแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของการเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้าเช่น การผ่าตัดหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่นๆ


สรุป

สแกนใบหน้า กำลังก้าวเป็นที่ยอมรับในหลายด้าน แต่ยังคงมีความสำคัญในการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยในการใช้งานระบบนี้อย่างสูง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างเต็มที่และปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัวของตนเองในทุกๆ ครั้งที่เข้าสู่ระบบหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตในทุกๆ มิติของชีวิตประจำวัน


หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์

ติดต่อเรา 095-919-6699, 02-860-6659 ต่อ 206

นิ้ว Product and Service