บ้านในฝัน บนวินัยการเงิน

บริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยชำระหนี้ตรงเวลาและหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้สินที่ไม่จำเป็น
28 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

บ้านในฝัน บนวินัยการเงิน 


เนื้อเรื่อง

​​​

​มีชายคนหนึ่งชื่อนายแดง อายุ 30 ปี เขาทำงานเป็นพนักงานบริษัทมานานหลายปี และตั้งใจว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง เขาจึงตัดสินใจไปปรึกษาธนาคารเพื่อขอกู้เงินซื้อบ้าน


​พนักงานสินเชื่อของธนาคารชื่อคุณศักดิ์สิทธิ์ ได้อธิบายให้นายแดงฟังว่า การกู้ซื้อบ้านเป็นหนี้สินระยะยาวที่ต้องผ่อนชำระนานถึง 30 ปี ดังนั้นจึงต้องวางแผนการเงินให้ดี และบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ


​"ประการแรก เราต้องผ่อนชำระเงินกู้ตรงตามกำหนดทุกงวด เพื่อรักษาเครดิตและความน่าเชื่อถือ ป้องกันการถูกปรับและเสียดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับตัวเราเองในระยะยาวด้วย


​ประการที่สอง เราต้องประเมินความจำเป็นก่อนตัดสินใจกู้ อย่าใช้จ่ายเกินตัวหรือสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น ให้ดำรงชีวิตตามปกติ ควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณ เพื่อจะได้มีเงินเหลือเก็บออม

ประการที่สาม หากมีรายได้พิเศษหรือเงินโบนัส อาจนำมาชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและลดระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ลงได้ แต่ต้องตรวจสอบเรื่องค่าปรับจากการชำระหนี้ก่อนกำหนดด้วยนะ"


​นายแดงฟังแล้วพยักหน้าเข้าใจ ก่อนจะถามเพิ่มเติมว่า "แล้วถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องงาน รายได้ไม่พอจ่าย ผมควรทำอย่างไรดีครับ"


​คุณศักดิ์สิทธิ์ตอบว่า "ถ้าเกิดปัญหาสภาพคล่องขึ้นมา อย่าปล่อยให้ถึงขั้นผิดนัดชำระหนี้ ให้รีบมาปรึกษาธนาคารก่อนครับ เราอาจช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาชำระ หรือปรับลดดอกเบี้ยลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ"


​หลังจากพูดคุยปรึกษากันแล้ว นายแดงเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ เขาจึงวางแผนชำระหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่สร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น และให้ความร่วมมือกับธนาคารเป็นอย่างดี ในที่สุดนายแดงก็ผ่อนชำระหนี้กู้บ้านจนหมด และมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างที่ฝันไว้


​สิ่งนี้สอนให้รู้ว่า การบริหารจัดการหนี้สินที่ดี ไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงิน แต่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วย เพราะช่วยให้การแบกรับภาระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างวินัยทางการเงิน และนำไปสู่เป้าหมายการมีบ้านในฝันในที่สุด ขอเพียงแค่วางแผนให้ดี และมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนก็เพียงพอแล้ว


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​​​

​การบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เนื่องจากหนี้สินที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้น จึงควรมีแนวทางบริหารหนี้สินดังนี้


 • ชำระหนี้ตรงเวลา
  • การชำระหนี้ตรงตามกำหนดจะช่วยรักษาเครดิตและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
  • หลีกเลี่ยงค่าปรับและดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน


 • หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้สินที่ไม่จำเป็น
  • ประเมินความจำเป็นในการกู้ยืมอย่างรอบคอบ
  • ใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนด หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
  • พิจารณาใช้เงินทุนหมุนเวียนก่อนการกู้ยืม


 • จัดลำดับความสำคัญของหนี้สิน
  • จัดลำดับชำระหนี้ตามความสำคัญและประเภทของดอกเบี้ย
  • ชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ย


 • เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หากเผชิญปัญหาสภาพคล่อง
  • เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอขยายระยะเวลาชำระหนี้
  • ขอปรับเงื่อนไขหรือดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์


 • พิจารณาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำ
  • ศึกษาเงื่อนไขการกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ อย่างละเอียด
  • เลือกแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่ำที่สุด


​การบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยควบคุมต้นทุนทางการเงิน ลดภาระดอกเบี้ย สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ และสำคัญที่สุดคือรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ