ลดพุง ปรับองค์กร พิชิตการตลาด

ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพื่อส่งเสริมแบรนด์และกระตุ้นการซื้อ
25 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ลดพุง ปรับองค์กร พิชิตการตลาด


เนื้อเรื่อง


​ณัฐพล หนุ่มใหญ่วัย 35 ปี เจ้าของธุรกิจขายอาหารเสริมลดน้ำหนัก เขาเคยเป็นคนอ้วน รู้ดีว่าความอ้วนส่งผลต่อสุขภาพและความมั่นใจอย่างไร จึงอยากช่วยให้คนอื่นๆ จัดการปัญหานี้ผ่านผลิตภัณฑ์


​แม้สินค้าจะดี แต่ยอดขายกลับไม่เติบโตเท่าที่ควร จึงรู้สึกท้อแท้ อ่อนล้า ทำให้เขาปล่อยตัวปล่อยใจ จนน้ำหนักพุ่งขึ้นไปถึง 90 กิโลกรัม วันหนึ่งเกิดอาการเจ็บหน้าอกจนต้องเข้าโรงพยาบาล แพทย์บอกว่าหากยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจเป็นโรคหัวใจในอนาคต นั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ


​ณัฐพลตระหนักว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง เขาปรึกษากับทีมงานถึงสาเหตุที่ธุรกิจไม่เติบโต พบว่าปัญหาหลักคือขาดการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เขาจึงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และได้พบกับแนวคิด "การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)"


​ณัฐพลนำหลัก IMC มาประยุกต์ใช้ เริ่มจากกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน คือการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการซื้อในกลุ่มคนรักสุขภาพ เขาลงพื้นที่พูดคุยกับลูกค้า ทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของพวกเขา พบว่ากลุ่มเป้าหมายอยากเห็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าใจง่าย


​ณัฐพลเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารหลากหลายช่องทางอย่างสอดคล้องกัน ทั้งการลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ จัดกิจกรรมออนไลน์แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพ พร้อมเปิดให้ลูกค้าแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ เขาพัฒนาเนื้อหาให้มีภาษาเข้าใจง่าย มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน ทั้งข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของลูกค้า


​หลังปรับใช้กลยุทธ์ IMC การรับรู้และยอดขายของแบรนด์เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ณัฐพลและทีมงานภูมิใจที่ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพและความมั่นใจมากขึ้น องค์กรเองก็เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

จากการปรับเปลี่ยนตัวเอง ณัฐพลมีแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ จนสามารถลดน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม เขาได้แชร์ประสบการณ์นี้แก่พนักงานและลูกค้า กลายเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง


​ณัฐพลได้เรียนรู้ว่า การแก้ปัญหาทั้งในแง่ของสุขภาพและธุรกิจ ต้องเริ่มต้นจากการเผชิญหน้า ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์และใส่ใจในรายละเอียด การสื่อสารที่มีพลังสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างมหาศาล หากทำอย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน มุ่งเน้นประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ลูกค้า จึงจะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร


หลักการและแนวคิด

​​​​

​การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications: IMC) เป็นการผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องและเป็นเอกภาพ เพื่อส่งเสริมแบรนด์และกระตุ้นการซื้อจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวทางดังนี้


  • กำหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดให้ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดและกลยุทธ์ของแบรนด์ เช่น การสร้างการรับรู้ การเปลี่ยนทัศนคติ หรือการกระตุ้นการซื้อ


  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายและทำความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ความสนใจ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย


  • เลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น


  • สร้างข้อความและสื่อที่สอดคล้องกัน มีความน่าสนใจ โน้มน้าวใจ และสะท้อนบุคลิกภาพของแบรนด์ โดยใช้ Tone of Voice, ภาพ, วิดีโอ, และองค์ประกอบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสื่อสาร


  • วางแผนและจัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละเครื่องมือการสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย


  • กำหนดกรอบเวลาและลำดับขั้นตอนในการใช้เครื่องมือการสื่อสารแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและเสริมแรงซึ่งกันและกัน สร้างผลกระทบสูงสุด


  • ติดตามและประเมินผลการสื่อสารการตลาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น การรับรู้แบรนด์ การเข้าถึง การมีส่วนร่วม ยอดขาย เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ IMC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


​การใช้กลยุทธ์ IMC ช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการซื้อและความภักดีของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาว ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล