แจ็ค เซลขายฝันและความสำเร็จ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เข้าใจความต้องการ พฤติกรรม และปัญหาของลูกค้า
24 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

แจ็ค เซลขายฝันและความสำเร็จ


เนื้อเรื่อง


​ณ เมืองใหญ่แห่งหนึ่ง แจ็คทำงานเป็นเซลขายประกันชีวิต เขามีความฝันที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพ แต่กลับพบว่างานขายไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของประกัน บ้างก็บ่ายเบี่ยง ไม่ให้ความสนใจ แจ็คเริ่มท้อแท้และสิ้นหวัง


​วันหนึ่ง แจ็คได้พบกับ "โทนี่" เซลขายประกันผู้ประสบความสำเร็จ ที่กลายเป็นเมนเทอร์ให้กับเขา โทนี่สอนว่า สิ่งสำคัญในการขายคือการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง


​"แจ็ค เธอต้องรู้จริงๆ ว่าลูกค้าของเธอเป็นใคร อายุเท่าไร อาชีพอะไร มีครอบครัวหรือยัง กังวลเรื่องอะไร มีไลฟ์สไตล์แบบไหน เมื่อเธอเข้าใจพวกเขาแล้ว เธอจะรู้ว่าจะนำเสนอประกันแบบไหนที่ตอบโจทย์พวกเขาได้ดีที่สุด"


​โทนี่ยังแนะนำให้แจ็คแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะร่วม เช่น กลุ่มคนโสด วัยทำงาน มีรายได้ปานกลาง ชอบท่องเที่ยว กลุ่มครอบครัวที่มีลูกเล็ก มักกังวลเรื่องความมั่นคงในอนาคต เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วให้เลือกกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพและเหมาะกับประกันที่เรามี


​หลังจากได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แจ็คเริ่มมั่นใจมากขึ้น เขาเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เล่าเรื่องกรณีศึกษาให้ลูกค้าเห็นภาพ จนสามารถปิดการขายได้มากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเซลอันดับต้นๆ ของบริษัท


​วันหนึ่ง แจ็คได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้ารายใหญ่ เขาต้องนำเสนอแผนประกันที่ซับซ้อนต่อบอร์ดบริหาร แจ็ครู้สึกกดดันมาก แต่เขานึกถึงคำสอนของโทนี่ เขาวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท เจาะลึกความต้องการของผู้บริหาร และออกแบบแผนประกันที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน


​ในที่สุดแจ็คก็สามารถนำเสนอได้อย่างตรงใจลูกค้า เขาไม่เพียงปิดการขายมูลค่ามหาศาลได้สำเร็จ แต่ยังได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารระดับสูง ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ส่งผลให้แจ็คก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขายในเวลาต่อมา


​เรื่องราวของแจ็คสอนให้เห็นว่า การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง รู้จักแบ่งกลุ่มและเลือกตลาดเป้าหมาย จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงใจ สร้างความพึงพอใจ และความภักดีให้ลูกค้าได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดและความสำเร็จในอาชีพนั่นเอง


หลักการและแนวคิด

​​​

​การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการ กลยุทธ์ และการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้


  • ทำการวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ไลฟ์สไตล์ ความต้องการ พฤติกรรมการซื้อ และปัญหาที่ลูกค้าต้องการแก้ไข


  • แบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ตามลักษณะร่วมของลูกค้า เช่น อายุ รายได้ ความสนใจ เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการคล้ายกัน


  • เลือกกลุ่มเป้าหมายหลัก (Target Market) ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับจุดแข็งของธุรกิจ โดยพิจารณาจากขนาดตลาด การแข่งขัน และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า


  • สร้างโปรไฟล์ลูกค้า (Customer Profile) หรือ Buyer Persona เพื่อให้เข้าใจลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง


  • ทบทวนและปรับปรุงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมลูกค้า


​การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ กำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจ ความภักดีต่อแบรนด์ และการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว