ความฝันของหญิงสาวนามว่า แพรว

การสื่อสารเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
March 28, 2024 by
K&O Systems and Consulting

ความฝันของหญิงสาวนามว่า แพรว


เนื้อเรื่อง​​


​ณ บ้านหลังหนึ่งในชานเมือง หญิงสาววัย 27 ปี นามว่า "แพรว" นั่งเหม่อลอยอยู่ในห้องนอน เธอสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกอยู่ แพรวเป็นสถาปนิกที่มีงานประจำ มีรายได้ดี แต่กลับมีความกังวลใจเกี่ยวกับการเงินในอนาคตของเธอและครอบครัวที่กำลังจะเกิดขึ้น


​ในวันหนึ่งขณะที่เธอไปตรวจครรภ์ตามนัด แพรวได้รับหนังสือเล่มหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของเธอเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า "คู่มือสร้างความมั่งคั่งด้วยการออมและการลงทุนระยะยาว" เธอเปิดอ่านหนังสือด้วยความสนใจ ซึมซับเนื้อหาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้


​ในหนังสือได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการออมเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่งคั่ง ช่วยปลูกฝังวินัยทางการเงินและลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว


​นอกจากนี้ยังแนะนำให้เธอลงทุนในหลากหลายประเภททรัพย์สิน ทั้งหุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี พร้อมแนะนำให้วางแผนการออมลงทุนเพื่อวัยเกษียณตั้งแต่ตอนนี้เลย โดยใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้น


​แพรวเริ่มนำหลักการจากหนังสือมาปรับใช้ เธอตั้งเป้าหมายการออมใหม่ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และหาช่องทางลงทุนในระยะยาวที่เหมาะสม ทั้งกองทุนรวม กองทุนเพื่อการเกษียณ และซื้ออสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่าระยะยาว


​เมื่อเวลาผ่านไป 20 ปี ลูกชายของเธอเรียนจบมหาวิทยาลัย แพรวเองก็ใกล้วัยเกษียณแล้ว เธอภูมิใจที่ดูแลสุขภาพทางการเงินได้ดีตลอดมา ไม่เป็นภาระของลูกอีกต่อไป


​ในช่วงเวลาที่เคยกังวล หนังสือเล่มนั้นได้ให้ความรู้และจุดประกายความหวังให้แพรว เธอเชื่อมั่นว่าการลงทุนและการวางแผนการเงินที่ดีจะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก่ทุกคนในครอบครัว


​เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนระยะยาวผ่านชีวิตของแพรว หญิงสาวที่กำลังจะมีลูกคนแรก หวังว่านิทานเล่มนี้จะจุดประกายแนวคิด ให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​​​

​การออมและการลงทุนระยะยาวเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่สำคัญสำหรับการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้


 • ความสำคัญของการออม
  • การออมเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง
  • ช่วยสร้างวินัยทางการเงินและลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย
  • เงินออมสามารถนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว


 • การลงทุนระยะยาว
  • การลงทุนในระยะยาวมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะสั้น
  • ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น
  • ให้เวลาในการสร้างกระแสรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืน


 • การกระจายการลงทุน
  • ไม่ควรลงทุนไว้ที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียว
  • กระจายการลงทุนไปยังหลากหลายประเภททรัพย์สิน เช่น หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์
  • ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี


 • การวางแผนการเกษียณอายุ
  • การวางแผนการออมและลงทุนสำหรับการเกษียณอายุตั้งแต่เริ่มทำงาน
  • ใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินออมและการลงทุน
  • การเริ่มต้นเร็วจะช่วยลดภาระในการออมในอนาคต


 • การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
  • ติดตามและปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
  • ปรับระดับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และช่วงอายุ
  • ขายสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำและหาโอกาสลงทุนใหม่ที่ดีกว่า


​การออมและลงทุนระยะยาวอย่างมีวินัยและเหมาะสมจะช่วยสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี