ร้านทุกอย่าง 20 บาท กับความลับของความสำเร็จ

การสื่อสารเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
March 28, 2024 by
K&O Systems and Consulting

ร้านทุกอย่าง 20 บาท กับความลับของความสำเร็จ


เนื้อเรื่อง​​

​​

​ณ ตลาดแห่งหนึ่ง มีร้านค้าเล็กๆ ที่ชื่อว่า "ร้านทุกอย่าง 20 บาท" เจ้าของร้านคือคุณแดง ชายวัย 35 ปี ที่มีความฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง เขาเริ่มต้นจากการขายสินค้าราคาถูก โดยตั้งราคาขายทุกอย่างในร้านเพียงชิ้นละ 20 บาทเท่านั้น


​แม้ว่าจะดูเป็นไอเดียที่แปลกและดูเหมือนจะไม่มีกำไร แต่คุณแดงก็มีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เขาบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการขายสินค้า เขาจะบันทึกลงในสมุดบัญชีทันที พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินและจัดเก็บใบเสร็จไว้อย่างเป็นระเบียบ


​นอกจากนี้ คุณแดงยังแยกประเภทของรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าสินค้า ค่าเช่าร้าน ค่าน้ำค่าไฟ เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณต้นทุนและกำไร เขาใช้โปรแกรมบัญชีบนคอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกและสรุปข้อมูล ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมทางการเงินของร้านได้อย่างชัดเจน


​ด้วยการบริหารจัดการที่รัดกุมและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้านทุกอย่าง 20 บาทของคุณแดงจึงสามารถทำกำไรได้อย่างงดงาม ทั้งๆ ที่ขายสินค้าในราคาที่ถูกมาก เขาสามารถขยายกิจการเพิ่มสาขาได้หลายแห่งภายในเวลาไม่กี่ปี กลายเป็นแบรนด์ร้านค้าที่ชื่อดังในย่านนั้นไปโดยปริยาย


​ความสำเร็จของคุณแดงสะท้อนให้เห็นว่า การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมีระบบการเงินที่แข็งแกร่ง ช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและมีกำไรในระยะยาวได้อย่างแท้จริง แม้จะเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ก็ตาม


​นี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของ "ร้านทุกอย่าง 20 บาท" ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะการลงมือทำอย่างจริงจัง พร้อมกับพัฒนาทักษะการบริหารจัดการอย่างมีระบบ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​​

​การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้


  • ความสม่ำเสมอในการบันทึก: บันทึกรายการค้าทุกรายการทันทีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายรับจากการขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินของธุรกิจ


  • ความถูกต้องของข้อมูล: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก เช่น จำนวนเงิน วันที่ ประเภทรายการ เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลที่บันทึกมีความน่าเชื่อถือ


  • การจัดประเภทรายการ: จำแนกประเภทรายการอย่างชัดเจน เช่น รายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าเช่า ฯลฯ เพื่อง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์


  • การเก็บหลักฐานประกอบ: เก็บรักษาหลักฐานประกอบรายการต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจ่าย สัญญา เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง


  • ระบบบัญชีที่เหมาะสม: ใช้ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบของธุรกิจ เช่น บัญชีเดี่ยว บัญชีสองระบบ หรือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกและจัดการข้อมูล


​การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องจะทำให้ธุรกิจสามารถติดตามสถานะทางการเงินได้อย่างแม่นยำ ช่วยในการวางแผน ควบคุมการใช้จ่าย และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น