หากผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทันเวลาหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญาของคุณ ko24 จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไป

contact from