การใช้คูปองส่วนลด

4.ท่านสามารถใช้งานคูปองส่วนลดได้ดังตัวอย่างในคลิป