การยกเลิกสินค้าในตะกร้า

3.ท่านสามารถทำการยกเลิกสินค้าในตะกร้าได้ดังนี้